Перш за все, необхідно сказати про те, що являє собою культурологія. Вона є наукою, системою знань, що вивчає саму суть появи культури, як соціально-історичного феномену, природно-біологічного феномену та ін. (дивлячись яка школа розглядає саму культурологію, як науку).

Предмет культурології

Згідно з цим, можемо виділити, що предмет також буде залежати від того, як його сприймають представники тієї чи іншої школи. Але, не дивлячись на різницю у поглядах основних представників, можемо визначити, що предметом можно назвати дослідження самого феномену культури з різних аспектах (наприклад, соціального, історичного, біологічного і т. д.), вивчення складових культури, її основних завдань, умов та причин її появи та розвитку.

Також предметом культурології являється вивчення функціональності, темпу розвитку, вивчення особливих символів (починаючи від наскальних малюнків та закінчуючи сучасними «символами», що представляють нам інтернет – ресурси та різноманітні ЗМІ).

Крім того, виходячи з наявних на сьогоднішній день фундаментальної та прикладної культурології, предметом може стати не тільки масштабні цивілізації та культури в цілому, а й особистість, як творець та революціонер (згадаємо лише видатних людей, яким вдалось перевернути всесвіт своїми думками, діями та виробами).

Розглянемо ж предмет з точки зору антропологічного. У цьому випадку предметом буде виступати саме людська взаємодія, як те, що стаючи єдиним, створює суспільство, цивілізацію, нації, що «народжують» елементи своєї окремої культури, яка виділяється у символах, звичаях, мови, «скарбі знань», що залишали після себе народи. По суті, сюди можна віднести і теорію, яку використовують психологи та соціологи, так как антропологічна тісно з ними переплітається, але все ж кожна має свій предмет. Він має як свої особливості, так і відмінності на кожному етапу формування окремої культури (наприклад, етапи йдуть за історичним розділом або ж цивілізаційним).

Іван Гудзенко