В культурології існує декілька основних напрямків, які і представляють собою культурологічні школи. Серед них можна виділити суспільно-історичну, натуралістичну, соціологічну, структурно-функціональну та символічну.

Культурологічні школи

Суспільно-історична школа 

Найбільш чітке пояснення того, на чому акцентовала ця школа дав один з її представників, Освальд Шпенглер. Він казав про те, що одна культура, що являє собою особливий вид «організму» завжди змінює іншу, а разом з тим змінюється і суспільний лад. Та ж людина видділила окремі культурно-історичні види (наприклад,  єгипетська, китайська, культура народів Майя та ін.). Шпенглер вважав, що особливий вклад у розвиток культури внесли, звісно, релігії та міфологія, яка зародилась ще на початку існування людства.

Арнольд Джозеф Тойнбі, ще один представник даної школи, сприймав слово «культура» також у значення «цивілізація». Згідно з цим, він вивчав її зміну, розвиток та причини занепаду.

Натуралістична школа 

Дана школа на відміну від попередньої робить акцент на біологічній основі існування культура ат цивілізацій. Цей напрям загалом вивчали лікарі та психологи. Наприклад, яскривим представником є Зігмунд Фрейд вважав, що всіх людей об’єднують їх інстинкти (в тому числі статевий інстинкт), а головним та визначаючим фактором створення культури є людське так зване «лібідо».

Карл Густав Юнг, який також відносить себе до натуралістів, казав про те, що в кожної людини є свої певні «архетипи», що закликають людине проявляти колективну свідомість та об`єднуватись, а потім створювати свою культуру.

Соціологічна школа

Ця школа акцентує увагу на соціологічний основі будь-якої культури. Тобто, суспільство та соціальні інститути для представників цбого напрямку являють собою те, з чого, загалом, з`являлась культура. Одним з найвидатніших представників цієї школи є Т. С Еліот, який вживав поняття «культура», як життя одного народу, що має свої певні звичаї, свою струкруту або ж ієрархію, релігіозні погляди та ін. існують також версії того, що культура виникала паралельно з появою нової влади, яка створювала нову державу, наприклад. Макс Вебер же розділяв розвиток суспільства у його історичному плані на культурний, цивілізаційний та соціальний.

Структурно-функціональний напрям 

Т. Парсонс, можливо основний представник даної школи, підсумував думки інших мислителів, сказавши, що культура є результатом дій людства, через які з`являлись різноматні духовні та матеріальні атрибути, що вирізнялись своїми особливостями. Ці дії було створені двома системами – соціальної та, звісно, культурною.
Символічна школа
 

Ця школа представляє собою окреме бачення, яке було створене вже у сучасному світі. Колись символи були лише малюнками на стіні, а зараз ми маємо масштабний доступ до будь-якої інформації, яка і є основою для багатьох культур.

Хочеш більше дізнатися про культурологію ? Тоді читай статті на порталі Філософія і Релігієзнавство у рубриці Культурологія .

 Іван Гудзенко