Об’єктом  політології  необхідно  вважати те, до  чого  спрямоване  пізнання, тобто політична сфера.  Політичні  погляди, політична свідомість, політичні  інтереси,  дії, зв’язки,  ідеї, концепції,  теорії, політична  культура – складають основний зміст  політичної  сфери,  що  є  специфічною  площиною  суспільного життя,  політичного  світу  та простору, а також патологій, які вивчаються.Об’єкт політології

В  політології,  головним  об’єктом    зостається  система  соціуму ,  а   основною ланкою – держава.  Тобто, об’єктом  політології  слід  вважати  політичну  реальність з  її різними  сторонами та відносинами.  Більш  складним  постає  питання   про сам  предмет  політології,  якого  неправомірно  ототожнювали  з  питанням  про  її  об’єкт.  Тому  правильна  відповідь на  це  питання  дає можливість  отримати  більш глибоку  та  чітку  уяву про  сутність  та специфіку  політології.

Та  от справа  в тім,  що  політичні  феномени і процеси  вивчаються  не  тільки  однією  політологією,  але  й іншими суспільними  дисциплінами:  політичною філософією, соціологією, антропологією, психологією, географією тощо.  У  всіх  вище наведених  дисциплінах  спільний  об’єкт  дослідження  –  політична  сфера. Але  це не  означає , що  ці науки  все  вивчають однаково,  підходячи  до дослідження.

Політика   виступає  широким, все проникаючим  явищем,  проте  звести  наукове  знання     про неї  в  якісь  вузькі  рамки  змісту  лише  однієї  науки  не можна.  Досить часто  кажуть не про  єдину  політичну  дисципліну,  а про всі політичні  науки. В такому  випадку,  політологія  виступає  не монополістом  при вивченні  політичних  явищ  та  процесів,   а  однією  із  політичних  дисциплін,  хоч  і  займає  центральне  провідне  місце  в  складній  системі  наукового  знання  про політику.

Богдан Стрикалюк