Інформаційний Лист

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Інститут соціальних наук

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут філософської освіти і науки

кафедра культурології

Національний університет «Острозька академія»

кафедра культурології та філософії

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького кафедра соціології

 

проводять 1718  травня 2013 року

 

Міжнародний науково-практичний семінар

„Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст)”

 

Запрошуємо до обговорення всіх зацікавлених у проблематиці філософської культурології, антропології, релігієзнавства, соціології, історії, теорії виховання – викладачів, науковців, аспірантів, студентів.

 

Пропонується розгляд наступного кола питань (орієнтовно):

 

  1. 1.     Самосвідомість як основа та підстава соціокультурної ідентичності.
  2. 2.     Діяльнісно-комунікативні параметри людського буття (людської культури).
  3. 3.     Проблема „Іншого” в екзистенційному, історичному, соціальному та культурному контексті.
  4. 4.     Самосвідомість людини у комунікативних процесах сучасного світу: стан і тенденції розвитку.
  5. 5.     Міжкультурна взаємодія у сучасному світі: філософські, релігійні, мистецькі виміри.
  6. 6.     Соціальні чинники становлення самосвідомості у соціокультурних просторах
  7. 7.     Мистецтво у комунікаційних процесах сьогодення: стан і перспективи.
  8. 8.     Морально-етичні параметри самосвідомості у культурі ХХІ ст.
  9. 9.     Становлення самосвідомості та проблеми модернізації сучасного виховання і освіти: філософсько-педагогічний контекст.

 

Планується видання збірки матеріалів семінару у вигляді тез доповідей (обсяг 2-5 сторінок – до 5 тис. знаків) формату А4 комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (поля 20 мм з усіх боків, розмір шрифту 14 гарнітури Times New Roman. У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали. Назва – по центру, заголовними літерами. Перелік літератури надається наприкінці тез у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках)  або/та фахових статей у чергових випусках „Наукового вісника Східноєвропейського національного університету. Філософські науки”, наукового часопису „Соціологічні студії” (http://socio-studios.jimdo.com/) (на фінансових засадах), які оформлюються згідно з чинними вимогами до фахових публікацій в Україні. Публікації приймаються українською, російською та англійською мовами.

Тези учасників, які слід надіслати разом із заявкою, заплановано видрукувати до початку конференції із розрахунку ____ грн. за примірник тез. Для публікації тез їх слід надіслати разом із заявкою.

Останній термін подання статей – на початок роботи конференції. Надані пізніше матеріали розглядатися не будуть.

Для участі у роботі семінару просимо всіх зацікавлених осіб не пізніше 1 квітня 2013 року.  заповнити заявку за встановленою формою і надіслати  на e-mail: s_vozniak@mail.ru .

Організаційний внесок складає 100 грн. (для аспірантів – 70 грн., для студентів – 50 грн.) та включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми та вартість пересилання збірника.

Після отримання повідомлення про включення до програми конференції автори мають підтвердити (не пізніше 10 травня) свою участь і потребу у помешканні, а також надіслати поштовим переказом кошти за публікацію тез або статті.

Адреса оргкомітету: 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13, Інститут соціальних наук Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, каб. 322, кафедра культурології та менеджменту соціокультурної діяльності

Контактні телефони: 0332 48448 – деканат ІСН, декан – Кондратик Леонід Йосипович; 0332 249137 – кафедра культурології; 0332 784653, 095 6267588 – Возняк Сергій Степанович.

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ

ЗАЯВКА

учасника

Міжнародного науково-практичний семінару

„Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст)”

 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи (повна назва навчального закладу та зазначення всіх структурних підрозділів – інститут/факультет, кафедра)  
Посада  
Для студентів – курс, рік навчання, науковий керівник  (ПІБ, науковий ступінь)  
Адреса навчального закладу/організації  
Тема доповіді  
Форма участі (очна, заочна)  
Публікація (тези, стаття)  
Сфера наукових зацікавлень автора  
Домашня адреса з індексом,

E-mail

 
Контактний телефон (службовий, домашній, мобільний)  
Даю згоду на друк матеріалів та використання моїх персональних даних  

 

Тези* (до 5 тис. знаків)

 

* Тези подаються за бажанням учасників

 

Дата_______________________

Заповнені заявки приймаються за електронною адресою s_vozniak@mail.ru

не пізніше 1 квітня 2013 р.