Німецький лікар, експериментатор і філософ, родом з Німеччини. Навчався у вищому навчальному закладі ім. Гессена. Досконало володів французькою мовою і любив виступати на публіці з лекціями і доповідями перед суспільством, також активно брав участь «великих суперечках»  ХІХ толіття, де велися дискусії про науковий матеріалізм  і розвиток продничих наук.

Людвіг Бюхнер був представником механічного матеріалізму другої половини 19 століття. Філософією Бюхнера була популяризація позитивних і безмежних відкриттів в науці, прагнув пояснити складні речі простими словами.

Людвіг Бюхнер

У своїй головній  праці «Сила і матерія» розкривав атомістично-матеріалістичний світогляд, де критично висловлювався про «фантазії» натурфілософів, відірваних від реальності.  Видання викликало резонанс в суспільстві, де дослідник позбувся академічної кар’єри і йому довелося назад повернутися до медицини. Пізніше заснував групу з вільнодумних німців. Також дотримувався в своїх поглядах рівності між матерією і речовиною, де свідомість є функцією мозку. Крім того, на дослідника впливали і інші вчені, серед яких Фейєрбах і Кабаніс.

Його позиція в суспільстві полягала в наступному: прагнув донести важливість новаторських ідей і досягнень в науковому світі, а також був прихильником концептуального перебігу соціал-дарвінізму (висиджування найбільш пристосованих індивідів в сучасних реаліях). Виходячи з концепції пропонував ввести податок на успадкування.

Перелік інших робіт:

Дарвінізм і соціалізм,

Психічне життя тварин,

Мистецтво довго жити і ряд інших.

Іван Гудзенко