Через те що наука «соціологія» ще досить молода навіть самі соціологи інколи не можуть дійти згоди щодо визначення її предмету. Проте всі вони погоджуються, що основне завдання науки – вивчення та аналіз соціальної дійсності задля того, щоб мати глибше розуміння взаємозв’язків соціуму.

Для ліпшого пізнання та об’єктивної оцінки соціальної реальності виділено низку категорій соціології, дотримуючись яких працюють спеціалісти.

Категорії соціології

Категорії – це найбільш загальні основні поняття, що відбивають соціальну дійсність як певну єдність у її розвитку та становленні.

У зв’язку з тим, що соціологія – наука молода, не існує її впевненого поділення на категорії, тому різними спеціалістами пропонуються різні принципи категоризації.

У глобальному розумінні соціологію поділяють на макросоціологію та мікросоціологію.

Макросоціологія вивчає суспільство у цілому, великі групи, структури та процеси. Мікросоціологія зосереджується на вивченні індивіда, дії.

Згідно підходу Оґюста Конта категорії соціології можна поділити на два типи:

  • ті, що вивчають соціальну статику (індивіда, групу, колектив тощо);
  • ті, що вивчають соціальну динаміку (соціальний розвиток, зміни у соціумі тощо).

Існує і інший розподіл, що включає:

  • загальнонаукові категорії, що соціологічно інтерпретовані (а саме соціальний розвиток, соціальна система, соціальна структура тощо);
  • власне соціологічні категорії (а саме соціальний інститут, соціальний статус тощо);
  • категорії, що наближені до соціології дисциплін (а саме особистість, культура, влада тощо).

В окрему групу відокремлюють процедурні категорії, що розкривають методику соцдосліджень. Це різного роду анкетування, опитування, спостереження, аналіз документів тощо.

Існує й ще одне поділення на таки категорії, які:

  • ті, що відображають соціальні процеси, як-то виховання, соціалізація, соціальна активність тощо;
  • ті, що відображають соціальні спільноти, як-то група, колектив, клас тощо;
  • ті, що відображають соціальні зв’язки, як-то соціальний інститут, соціальні відносини тощо;
  • ті, що відображають соціальний розвиток, як-то соціальний ріст, деградація тощо.

Отже, як і будь-яка інша наука, соціологія має свої категорії, що відображають саму сутність і логіку її предмету ті методики. Система категорій соціології є основою для вивчення та пізнання соціологічних процесів.

Іван Гудзенко