Соціологія виконує певні соціальні функції, через які впроваджується у життя суспільства. Це насамперед:

Функції соціології

  • пізнавальна функція. Вона формулює нові пізнання про різноманітні сфери життя, знаходить слабкі місця у суспільстві, що потребують реформ, розкриває перспективи соціального розвитку;
  • прогностична. Наука соціологія здатна виробляти обґрунтовані прогнози тенденцій розвитку соціальних процесів та спільнот. Особливо важливими стають ці знання у період перехідних епох розвитку суспільства. Так соціологія може визначити ймовірні сценарії розвитку, форс-мажори, побічні ефекти та довгострокові наслідки;
  • функція соціального планування. Соціологами надаються висновки їх досліджень, опираючись на які можливо планувати розвиток різних сфер життя суспільства. У результаті можливе глобальне соціальне планування незалежно від соціальних систем, які мають відмінності у різних країнах світу. Соціальне планування охоплює різноманітні галузі: від життєдіяльності окремого села до життєдіяльності регіону, від окремого колективу до країни в цілому;
  • описово-інформаційна. Соціологами проводиться регулярне описування та накопичення матеріалів для вивчення. На основі цієї інформації у подальшому можливо здійснювати соціальній контроль над процесами у суспільстві, приймати управлінські рішення, підбивати практичні підсумки, приймати законодавчі акти. Зібрана соціологією інформація дозволяє досліджувати соціально-психологічний клімат у суспільстві в цілому та на рівні окремих груп і колективів, і вчасно приймати міри для запобігання соціальних конфліктів;
  • організаційно-технологічна. В основі даної функції є створення соціальних технологій, які б визначали низку оптимальних дій та мір для досягнення визначеного результату на шляху розвитку соціальних відносин та процесів;
  • інструментальна функція. Включає у себе розробку нових та вдосконалення вже існуючих методів, якими соціологія вивчає соціальну реальність;
  • управлінська функція. З управлінською діяльністю соціологія пов’язана нерозривно. Результати, отримані завдяки соціологічним спостереженням, це гарне підґрунтя для прийняття управлінських рішень.

Отже, функціям соціології відведено велику низку завдань, специфіка яких базується на особливостях науки та її методів, а також особливості об’єкту та предмету її вивчення.

Степан Гудзенко