Євангельські християни баптисти – одне з офіційних напрямів протестантизму. Слово «Баптизм» перекладається як «хрещення, шляхом занурення в воду». Дані релігійні діячі є служителями протестантської церкви, що виникла в 1609 р в місті Амстердамі.

Засновником даного релігійної течії був англійський проповідник, пуританин Джон Сміт. У 1612 р в місті Лондоні утворилася баптистська громада, в якій остаточно сформувалися вчення і догмати релігії.

Джерельною базою релігії стала Біблія. Адепти баптизму вірують в Ісуса Христа, вважаючи його особистим Спасителем, і відкидають ієрархію в церковних чинах, наявність ікон в службових приміщеннях. Вони проголошують принцип загального священства (переконання, що кожен віруючий є місіонером). Членом громади може стати будь яка людина, хрестившись  по вірі свідомо, після проходження випробувального терміну.

На територію Російської імперії баптизм став проникати в XIX в., В 1860-1870-х рр. До цього часу на території півдня України, на Кавказі і в місті Санкт-Петербурзі почали виникати баптистські громади.

На півдні України склалося специфічне положення: з одного боку були величезні земельні володіння, з другої сторони – дешева робоча сила, що призвело до поширення системи оренди, до застосування найманої праці, у вигляді дешевої робочої сили. Все це викликало класове розшарування. Гостро стояло земельне питання. Йому передували бродіння селян, які взяли масовий характер на півдні України. В таких умовах стали створюватися різнорідні течії і групи. Вони відбивали криза кріпосницької системи, висловлюючи свої соціальні протести.

На Кавказі і в місті Санкт-Петербурзі розвиток баптизму пов’язано з швидким розвитком капіталізму в пореформені роки. Баптизм з’являвся в тих губерніях, в яких складалися нові буржуазні капіталістичні відносини.

Вважається, що баптизм вийшов з середовища молоканства і штундизму. Молоканство – релігійна течія, різновид духовного християнства, що відокремилося від православного християнства в 1760 р . Засновником є ​​селянин Тамбовської області Семен Уклеін. Походження назви даної релігійної течії до теперішнього часу не можна точно визначити. Молокани часто переслідувалися гонінню з боку духовенства і поліції. Вічне втеча, через релігійні несоглашеній з офіційними догмами церкви Російської імперії, змусило селитися молокан на околицях країни, зокрема на території Закавказзя. Там вони стикнулися з життям баптистів, що жили в німецьких колоніях.

20 серпня 1867 року в водах річки Кура був хрещений в баптистської тифліський купець – Молоканин Микита Воронін. Він став першим російським баптистом. Ця дата є офіційною датою заснування баптизму на території Російської імперії. Молокани Кавказу стали активно переходити в нову релігію.

Іван  Гудзенко