Напередодні Світлого Свята Великодня – Воскресіння Ісуса Христа я знову звертаюся к  людству, урядам, наукам і релігіям!

Події, що відбуваються на планеті не випадкові, всі вони мають сенс і призначення, кожна є “Знаменням”, а потім “Відплатою”! Коронавірус приніс “Відплату”, чергове нагадування людству про Велику Помилку  – помилковому Шляху розвитку, невірному  розумінню людини і світу, в якому він живе!

І воздасться Вам за вчинками вашими!

Проте, уряди, науки і релігії , не звертаючи ніякої уваги, продовжують наполегливо йти колишнім шляхом, сприймаючи Кризу, як щось негативне, не замислюючись над тим, що це “поворотний момент”, який несе можливість усвідомлення Помилки. Замість того, щоб докладно розібратися і зрозуміти Причину, уряди намагаються уникнути Проблеми, сховатися від неї – закривають кордони, обмежують святкування Пасхи, забороняють функціонування підприємств і цілих галузей, паралізуючи тим самим Життя на Землі!

Всі релігії світу говорять про “Відплату”.

Талмуд формулює його з математичною точністю – “міра за міру” (мідда ке-негед мідда). Він висловлює думку, що, врешті-решт, чеснота – сама по собі нагорода, а порок – покарання. Є безсумнівні докази “відплати” на цьому світі, але стадії ці не обов’язково слідують одна за одною в хронологічному порядку. – Авот 5: 9.

У Біблії слово “відплата” зустрічається 24 рази – непокора законам викличе гнів Господа “І замкне небо, і не буде дощу, і земля не дасть свого урожаю”.

Коран згадує – “Ви почуєте один тільки голос, і всі вони будуть дивитися. Вони скажуть:” Горе нам! Це – день Відплати! “- Сура 37: 19-21 аяти.

Насправді, Бог “не роздає пряники і різки”, не карає грішників розоренням і загибеллю і не винагороджує праведних, даруючи їм процвітання і добробут. Ви самі, власноруч караєте себе своєю свідомістю, своїми негативними думками і почуттями, не розуміючи і нехтуючи справжнім знанням людини! Непізнаний дух, душа, свідомість людини визначають і створюють всі особисті і глобальні події на Землі!

“Словом Господа створений світ, і духом Його …” – Псалтир 33: 6 (32: 6)

Важливою стороною розумного світорозуміння, для будь-якої науки і суспільства в цілому, є вимога об’єктивного Знання світу. Але багатовікова “робота” наук по вигнанню духовного начала з життя суспільства призвела до того, що матеріалізм взяв гору і став офіційно визнаним методом пізнання.

З цього часу цивілізація увійшла в “Хаос”, де кожна людина може мати свій суб’єктивний погляд на світ, свою правду. Наукове визначення – “Система поглядів, оцінок і образних уявлень про світ і місце в ньому людини, а також обумовлені цими поглядами життєві позиції людей, їх переконання, ідеали, принципи пізнання і ціннісні орієнтації …” нагадує набір суб’єктивних поглядів обивателя, де він сам має право визначати бачення світу, а це невірно! Адже Бог один і Він, як Головний Конструктор Всесвіту, створив одну конструкцію нашого світу і людини за одними “кресленнями” ?! Так і людина повинна дотримуватися одних  “креслень”. Людині не заборонено мати особисту думку, згідно з даним йому “Правом вибору”, але, при цьому, він зобов’язаний враховувати “Закон наслідків”. Однак в практичному житті він цього не робить. І сучасна наука теж цього не робить, оскільки її сферою є лише зовнішній для людини матеріальний і соціальний світи, доступні спостереженню і експериментальному дослідженню. Обмеженість науки проявляється в тому, що вона не вивчає Буття в усій своїй повноті і тому не в змозі зрозуміти його кінцевий Сенс.

Ісус Христос говорив “Якщо сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму”.

Так і уряди, науки і релігії, ігноруючи закони світобудови, “падають все глибше в яму”, ведучи за собою народи по неправильному Шляху! Створивши помилковий світ, який людські маси взяли на Віру, і, будучи самі не в змозі розібратися, уряди, науки і релігії, маючи в своєму розпорядженні незаперечний авторитет, виробивши кругову поруку і нетерпиме ставлення до інакомислення, на протязі століть панують над умами людства.

Де ж вихід, якщо вони, завантажуючи нескінченної нісенітницею матеріального життя, створюючи шалений спротив об’єктивному пізнанню духовного світу і душі людини, перешкоджають духовному прозрінню народів?

Вдумайтеся, священики ходять в масках, вони навіть виконують церковні ритуали в масках. Підкоряючись велінням інстинкту, а не розуму, вони насправді служать ідеям “Сатани” – еволюціоністським навчанням, які заперечують існування Бога.

Цей факт, а їх безліч, відображає існуючий світогляд усього людства – “зубожіння Духом і животіння Душею”. Життя Брехнею, страх втрати влади і грошей, непомірні і ненаситні бажання, в яких загрузла цивілізація, стала повсякденною релігією рабів і господарів, сенс якої мало відрізняється від цілей тваринного світу – знайти їжу і виживання! У цьому полягає Проблема – нездатність людства і правлячої еліти усвідомити примітивність свого тваринного існування !! “Такі шляхи усіх жадаючих, поглинути бідних і винищити убогих, хто жадає чужого добра: воно бере душу свого власника!” Притчі 1:19

Проте, людство, як і раніше, продовжує жити помилковими, ірраціональними уявленнями про дух, душу, свідомість, не знають їх розташування, призначення, носія, як реальних об’єктів в об’єктивному світі. У правильному світогляді вони зобов’язані мати реальне, фізичне джерело, яке їх створює і Воно Є!

Біблія це підтверджує – ” Царство Моє не від світу цього…”!

Це пояснюється наступним чином – управління світом здійснюється не з матеріального світу, а з реально існуючого, нематеріального (духовного) світу! Нематеріальне поле (дух) управляє матерією! Цей простий принцип світобудови ми можемо побачити на прикладі земних, комп’ютерних технологій, де “софт”(програмне забезпечення) управляє “залізом”(апаратне забезпечення), а не навпаки.

Наукова картина світу, заснована на ідеї “матерія первинна, свідомість вторинна”, виявилася нездатною розумно пояснювати не тільки матеріальну, а, головним чином, нематеріальну (духовну) сторону буття. Тому виникла нагальна необхідність у створенні світогляду, здатного об’єктивно пояснювати нематеріальний (духовний) світ, дух, душу людини.

“Гармонійний світогляд” вводить нову парадигму “інформація первинна, матерія вторинна”, яка узгоджується з філософією ідеалізму і релігійними уявленнями про первинність Духу, але висуває революційну Ідею про визнання його реальності та об’єктивності, як Явища, яке не є породженням матерії, як стверджує наука, а, навпаки, інформація породжує і управляє матерією, створюючи гармонію двох реально існуючих компонент, з яких побудований Всесвіт і людина – матерії (речовина) і не матерії (інформація).

В об’єктивному світі існує така об’єктивна реальність (поле більш високого порядку, імовірно торсіонне), природа і властивості двоїчності якого дозволяють побудувати операційну систему ОС для управління матеріальними і нематеріальними об’єктами, все як в земних, інформаційних технологіях. Матерія не може сама по собі мислити, рухатися і розвиватися, їй необхідна вказівка шляху і це робить інформація.

Згідно “Гармонійному світогляду”, основним принципом творення і існування Дійсності є управління матеріальним світом за допомогою інформації – реально існуючого поля Творця (дух). Як людина управляє своїми творіннями за допомогою електромагнітного поля, так і Творець управляє своїми “тварюками” за допомогою поля, але більш високого порядку. При всіх існуючих наукових і життєвих фактах, що підтверджують існування поля більш високого порядку, ніж електромагнітне, необхідно виходити з принципової різниці трактування його походження наукою і “Гармонійним світоглядом”. Наука, грунтуючись на матеріалізмі, говорить про походження торсіонного поля, як явища, що породжується обертанням матеріальних частинок (атомів), а це не задовольняє багатьом загальновідомим фактам. Тим не менш, ми будемо використовувати результати наукових експериментів в якості одного з доказів існування такого поля, такої реальної субстанції в об’єктивному світі, яка здатна управляти матеріальними і нематеріальними об’єктами.

Тому причини Коронавірусу  і  інших кризових подій необхідно шукати не в матерії, а в нематеріальному світі, дусі, душі людини, в ії свідомості, неправильних думках і почуттях, де Страх править нерозумною людиною і призводить  не тільки до хвороб, а до всіх проблем на Землі !

Минуло 5 місяців з початку епідемії, і я переконався, уряди не в змозі вирішити Проблему!

Якщо поглянути на ситуацію в цілому, то ми побачимо – хвороби, які покликані нагадувати людині про невірний стан свідомості, вже не діють і нові хвороби теж не в змозі напоумити людство. Вже “йде на допомогу” деменція, як стійке зниження пізнавальної діяльності, втрата раніше засвоєних знань і неможливість придбання нових.

Тим не менш, ще є шанси зберегти нашу 5-ю расу і наставити її на правильний шлях розвитку! Для цього необхідно запровадити на Землі справжнє, обгрунтоване Знання людини і світу. Воно не повинно полягати в узагальненні наявних релігійних і наукових помилок, а визнанні їх принципової неможливості об’єктивно пояснювати світ, обгрунтуванні необхідності докорінних змін, фундаментальної ломки існуючого світорозуміння.

Для цього важливо зрозуміти сенс нашого існування?

Творіння Головного Конструктора на Землі полягає в пошуку більш досконалої ОКР, створенні такої “живої конструкції”, яка самостійно могла б пройти шлях становлення від тварини до людини зі здібностями Творця – “Ти мій син”. Про це говорить історія, раніше на Землі було створено 4 раси, але жодна з них не змогла перетвориться з “гусеня в метелика”, тому були видалені.

Тому моя “Обізнаність”, крім загального розуміння тотального невігластва людства, пропонує урядам зробити рішучий крок  – негайно відмовитися від матеріалістичного світогляду, яким в даний час живе цивілізація, і приступити до практичної реалізації  ідей “Гармонійного світогляду”.

Всі зобов’язані чітко розуміти, настанови не можуть тривати нескінченно, настане момент, “коли возопят, але буде пізно” – 5-й невдалий ОКР буде видалений.

В’ячеслав Дианов

 salvatio@yahoo.com