Формули Субстанцій (Богів) на прикладі Авраамічних релігій

Для повного розуміння даної статті, пропонується ознайомитися із наступними статтями:

Авраамічні релігії

Авраамічні релігії (А.р.) — монотеїстичні релігії, які виникли із древньої традиції, починаючи з патріарха семітських племен Аврааму. Всі авраамічні релігії в тій чи іншій мірі признають Священне Писання – Старий Завіт.

До авраамічних релігій відносять:

– Іудаїзм;

– Християнство;

– Іслам;

– Бахаї;

– Растафаріанство;

– Моромонство;

– Бабізм;

– Самарітяни.

Також, окремо відносять караїзм, але так, як він, по-суті, є напрямом іудаїзму, будемо розглядати їх разом. Умовно можна також можна віднести і християнізований гностицизм: послідовники даного вчення виводять свою традицію від Авраама.

Всі без виключення А.р. визнають лише  Персонального Бога. Всі, крім суфістів – дуалісти. Всі А.р. визнають Імперсональну Субстанцію – природу.

Формули та структури

І. Іудаїзм

Більшість іудаїстів характеризують Бога, як єдиного; творця світу; переважно трансцендентний; обмежено пізнаний; патерналістський; ідеальний

– [1 De Іmr Li Ра Іd] – БОГ[1] (Іудейський).

Караїзм деякими дослідниками визнається, як окрема релігія, з аналогічними поглядами іудаїзму щодо Бога. Самаритян можна умовно розглядати, як мало чисельний напрям в іудаїзмі.

ІІ. Християнство

Титринарії (католицизм, православ’я, лютеранство, англіканство, кальвінізм, баптизм, методизм, майже всі  п’ятидесятники, адвентисти, суботники і т.д.) характеризують Бога, як іпостасного; творця світу; переважно трансцендентнного; обмежено пізнаваного; патерналістського; ідеального –

[De Іmr Li Ра Іd] – ТРІЙЦЯ (Християнська).

Хоча трактування трійці є різним. У православ’ї Бог-Дух Святий сходить від Бога-Отця та Бога-Сина. У католицизмі від Бога-Отця сходять і Бог-Син і Бог-Дух Святий. У секті маріанітів† замість Бога-Духа Святого діє Бог-Діва Марія.


Графіка 8-1

 

 

 

 

 

Графіка 8-2


 

 

 

Графіка 8-3

 

 

 

 

 

Антитринарії (свідки Єгови, п’ятидесятники-унітаріани, христадельфіани, аріани†, савеліани†, назаріани†, евіоніти†, докети† та інші) характеризують Бога, як єдиного; творця світу; переважно трансцендентного; обмежено пізнаваного; патерналістського; ідеального –

[1 De Іmr Li Ра Іd] – БОГ (Антитринарський: Ієгова і т.д.).

Містичний матеріалізм характеризує Бога, як єдиного; творця світу; переважно трансцендентного; обмежено пізнаваного; патерналістського; матеріального –

[De Іmr Li Ра Ма] – БОГ (Містично-матеріалістичний).

ІІІ. Іслам

Більшість конфесій (шиїти, суніти, ваххабі, ібадхіти, ісмаїліти і т.д.) характеризують Бога, як єдиного; творця світу; переважно трансцендентного; обмежено пізнаваного; патерналістського; ідеального –

[1 De Іmr Li Ра Іd] – АЛЛАХ.

Суфізм характеризує Бога, як єдиного; творця світу; виключно іманентного; обмежено пізнаваного; патерналістського; ідеального

– [1 De Іm Li Ра Іd] – АЛЛАХ[2]   (Суфійський).

«Секстанський іслам». Ахмадії та друзи, хоч і визнають себе мусульманами, але не признаються такими рештою мусульман. Можуть розглядатися, як окремі релігії. Також є «африканський» іслам, представлений організаціями «Нація іслама» та «Народ богів та земель».

ІV. Бахаї

Бахаї/багаї описують Персонального Бога, як єдиного; творця світу; переважно трансцендентного; негативно пізнаваного; патерналістського; ідеального –

[1 De Іmr Ne Ра Іd] – БОГ[3] (Бахаїський). Можуть розглядатися, як течія бабізму.

V. Растафаріанство

Растамани/расти, а саме християнізовані течії, характеризують Бога, як єдиного; творця світу; переважно трансцендентного; обмежено пізнаваного; патерналістського; ідеального –

[1 De Іmr Li Ра Іd] – ДЖА (Ієгова).

VI. Мормонство

Самоназва – «святі останніх днів». Визнають трьох богів. Найголовніший  (і єдиний, якому поклоняються) – Єлохім – описується, як єдиний; творець; переважно трансцендентний; обмежено пізнаваний; патерналістський; матеріальний. Решта двох описуються, як єдині; не-творці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські. Але одне божество (Ісус Христос) матеріальне, а інше (Дух Святий) – дух.

Їх співвідношення можна виразити у двохповерховій структурі:

(( [1 Nd Im/Tr Li Pa Ma] + [1 Nd Im/Tr Li Pa Id] )

ІСУС  ХРИСТОС  +  ДУХ  СВЯТИЙ

+

[1 De Im/Tr Li Pa Ma] ) – ЄЛОХІМ (Бог-Отець) .

VI. Бабізм

Можна віднести до іранських релігій. Бабіди описують Персонального Бога, як єдиного; творця світу; переважно трансцендентного; негативно пізнаваного; патерналістського; ідеального – [

1 De Іmr Ne Ра Іd] – БОГ (Бабідський).

Історичний бабізм не існує, але має відгалуження – баянізм/азаліти, які мають аналогічні погляди.

Андрій Дмитрук

Читайте також статті автора:

Класифікація Субстанцій: Нова версія

Шкала Докінза. Формула Субстанцій

Адміністрація порталу не несе відповідальності за статті автора!


[1]  У іудаїзмі згадується 72 імен Бога

[2]  У ісламі використовується 99 імен Бога.

[3]  Згідно бахаїзму, справжнє ім’я Бога недоступне людині.