Гольбах  стверджував, що первинність та не створення матеріального  світу, природи – існує  незалежно від людської свідомості, яка безкінечна  у часі та просторі. Він  розвиває  філософську ідею про матерію.  Згідно  з Гольбахом, матерія  є сукупністю  усіх  існуючих  тіл, де  простими  елементарними частинками  цієї матерії  є не змінні  і неподільні  атоми.

Атоми  мають  основну  таку властивість  як протяжність,  вага, фігура,  не проникність та рух. Усі  форми  руху Гольбах зводить  до механічного переміщення.  На його думку, матерія та  рух  існують нероздільно. Він відкидає всезагальне одухотворення матерії, і вважає, що чуттєвість  властива лише  організованим формам матерії.

Визнає наявність  об’єктивної закономірності  матеріального світу.  В її основі  завжди лежить  постійний  і не порушний  зв’язок  причин та дій. Людина,  як стверджує Гольбах, – це частина живої природи,  яка підпорядкована  законам  природи. Пізнати матеріальний  світ  ми можимо,  але виходячи тільки  із  матеріального сенсуалізму.

Джерелом пізнання людини  є відчуття. Для того, щоб пізнати  повинен бути якийсь контакт з цим. Пізнання  є відображенням  реальності, а відчуття  та поняття  вже розглядаються  як образи  предметів. Рух  у поглядах Гольбаха – це невід’ємний атрибут матерії,  а матерія  – не створена, не знищена та безкінечна.

Випадкового не має нічого у світі,  бо у ньому (світі)  все відбувається  за своїми не змінними та не створеними законами, люди часто застосовують  слово «випадковість»  для того, щоб приховати не знання справжніх причин. Не розумно  приписувати Богу те,  що нам здається  не досяжним  та не відомим. Ми  ж не можемо  цього  пізнати  або  осягнути  повністю  своїм  людським розумом.

Стрикалюк Богдан, магістр релігієзнавства