Філософів Нового часу здебільшого інтересувала така наука як  природознавство, їхня мета полягала у виявленні об’єктивних природних законів розвитку. І період ХІХ століття здійснювалася аналогічна етнографічна спроба через еволюційну школу по відношенню до історії культури. Для наукової концепції суспільного розвитку характерними стали: ідея розвитку людської психіки та одноманітності культурного розвитку; однолінійний культурний розвиток – від простих до складних речей; обов’язкове  виокремлення для усіх суспільних стадій розвитку; ідея прогресу суспільства, тобто переваги еволюції над регресом.

Еволюційна школа представлена такими науковцями як Тейлор, Спенсер, Фрезер. А тому необхідно розглянути їхні основні праці та ідеї як найбільший внесок для подальшого розвитку в науці. Так, наприклад основоположником теорії анімізму вважають Едуарда Тейлора. Цим англійським науковцем досліджувалася етнографія та антропологія.

Фундаментальною працею Тейлора зачіплюється одна із головних ідей автора – прогрес культурного розвитку. Він назвав свою працю «Первісна культура», в якій приділив велику увагу  такому культурному  феномену як релігія. Тейлор стверджує, що анімізм є першою релігією після того як людина виділилася між тваринами.

Проблемою еволюціонізму почав займатися ніхто інший як Герберт Спенсер. Сфери дослідження науковця наступні: філософія, біологія, психологія та соціологія. Унікальна праця Спенсера охоплює десять томів, вона називається «Системою синтетичної філософії», яка вміщала такі книги як «Основні початки»; «Основи біології»; «Основи соціології»; «Основи етики». Ним застосовується принцип Дарвіна про природний відбір в еволюції культури. Серед головних ідей, філософу належить загальний  еволюційний закон.

Суть еволюційного закону полягає у тому, що з початком розвитку збільшується  число різних культурних  елементів. Якщо складових частин багато, то така культура розвинута.  Людині потрібно пристосовуватися поведінкою  до стереотипів, загальноприйнятих суспільством. Суспільна поведінка підпорядкована закону природного відбору,  коли виживають корисні звичаї, а повністю припиняють існування шкідливі.

Суспільне життя подібне арені, де проводиться боротьба за виживання індивідів або ж груп.

Слід зауважити, характерною рисою такого феномену як класичний еволюціонізм є еволюційна расова нерівність.  У Спенсера можна помітити вживання двох понять :  «вищої» та «нижчої» раси. Ним було підтверджено думку щодо відсталості фізично створеної, розумово і морально неповноцінної культури людьми. Також значущий внесок цього науковця у введені понять: функція, структура, культурний інститут. Спенсер — попередник в культурології такого напряму як функціоналізм.

Цей список школи поповнив ще один дослідник в сфері антропології Джеймс Фрезер. У відомій науковій праці Фрезера «Золота гілка» досліджується міфологія та релігія. Працю відносять до історії антропології.

Пегас

Поделитесь эмоциями

Супер статья
0
Я доволен
0
Любовь
0
Так себе
0
Глупо
0

Интересно почитать:

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.