kassirerКасірер  –  яскравий  представник  неокантіанської  філософії  у Марбургзькій школі , видатний  німецький  філософ і  культуролог.

Ернст  Касірер    народився  влітку  1874 року  у місті Бреславлі (сучасний Вроцлав)  в родині  єврея – купця.  У 1892 р. – навчався    в Берлінському університеті.   Будучи студентом  слухав  лекції у Лейпцігському, Гейдельберзькому,  Мюнхенському та Марбурзькому   університетах.  У 1919 – 1933   рр. – Ернста  було призначено на посаду   професора, а згодом і ректора   в Гамбурзькому  університеті.

Касірер  перебував  у важких  передумовах  початку Другої  світової війни, відчуваючи  загрозу  життю,  змушений  був у 1933 році  емігрувати   до Великобританії , розташовуючись на деякий час  в Оксфорді.  Потім  з 1935 по 1941  рік  перебував  у швецькому місті  Гйотерборг, а звідтіля  – у Сполучені штати Америки. У цьому ж році  займається  викладацькою діяльністю.

З  1941 по 1944 роки  – викладає  філософію  і культурологію  в  Єльському та Колумбійському  університетах.  Основні  праці були написані ще  при житті  майбутнього  філософа.  Сюди відносять наступні: «Філософія символічних форм» – видатний твір, що пов’язує  історичне  систематичне наукове дослідження   стосовно  мови, міфу, релігії,  науковому пізнанню.  Праця  ще більше розвиває  головні ідеї  попередніх робіт Ернста Касірера.

Касірер виводить   основні  поняття  на горизонт  людської свідомості.  У  нього  поняття можуть   ототожнюватися, наприклад « пізнання»  вже не є якимось загальним  терміном, оскільки його замінює  інший «дух»,  ототожнюється  з  «духовною культурою»  і «культурою» як протиставлення природі.

Касірер вважає, що  засіб, завдяки якому  відбувається   оформлення духа  культури  перебуває  у  знаках, символах, тобто  у   «символічному  образі». Тоді ж як  у «символічних  функціях»  філософ  вбачає  відкриття   сутності  людської свідомості, тобто   її здатності  існувати    з допомогою  синтезу  протилежностей.  Також  Касірер  зазначає,  що   смисл  історичного  процесу   напряму залежить   від   « самозвільнення людини», а завдання філософії культури  полягає   у тому, щоб виявити  інваріантні   структури,  які можуть не підлягати  змінам  у  ході історичної  еволюції.

Принципіальна  позиція  Касірера  дає можливість  для  сучасного  світу  визначити  і розв’язати   основні  і головні  проблеми  у концепції  культурології і філософії  і в наш  час.

Касірер  прожив 71  рік, помер  після закінчення  ІІ Світової війни, навесні 1945 року .  Похований   на міському  кладовищі   Прінстона,  в штаті   Нью-Джерсі.

Богдан Стрикалюк