diskБожество: Еріда.

Релігія: дискордіанство.

Конфесія: Дискордіанське товариство.

Засновники: Керрі Торнлі (Kerry Wendell Thornley), Макаліпс Молодший (Malaclypse the Younger).

Писання: Принципи Дискордії

(Principia Discordia).

Країна  виникнення: Сполучені Штати Америки

Рік заснування: 1958/1958.

Дискодіанізм – супуречливе вчення. І досі не можуть зрозуміти, чи це пародійна релігія чи релігія, що маскується під маскою пародії. Особливістю є обожестлювання хаоса, на відміну від традиційних релігій, де порядок виступає нормою. По-суті дискордіанство являється еклектичним сплавом дзен-будизму, екзистенціалізма, релятивізма, феноменології та загальної семантики. Існує точка зору, що дискордіанізм – це європейський варіант дзен-буддизму.

Організація їх теж несе хаотичний порядок. Найбільш впливовим є «дискордіанське товариство», яке складається із безлічі сект. Кожну з яких контролює епископ, який «отримує» сигнали від Еріди. Також є папа, але , скоріш за все, його обовязки чисто формальні. Крім «Принципів Дискордії», священими вважаються уривки з книг, яких ніколи не існувало: «Чесна книга істини» та «Summa Universalia». Дискордіанці використовують гумор для поширення своєї філософії, а також таким способом першкоджають перетворенню дискордианства в догматизм.

На відміну від пародійних релігій має власну філософію, як пародійну, так і справжню.  І не тільки не веде антирелігійну позицію, а проповідує свої погляди.

Головним божеством для поклоніння виступає Еріда. Прототипом її є однойменна давньогрецька богиня розбрату, що згідно міфу підкинула яблуко розбрату на весільному святі у Пелея. Між іншим Еріда – внучка Хаоса. Головним антигероєм є Груад Сіролиций, який прокляв людей, які замість шукати творчий хаос, намагаються створити «порядок», який безперечно шкодить. Також існують інші божества, тому дискордіанство – «політеїстична» релігія.

В дискордіанській теорії існує «принцип п’ятірки», які стверджують, що віс події в світі проходять в п’ять стадій.

– Chaos(Хаос) —початковий стан, в якому відбувається природна саморганізація.

– Discord (Розбрат) — виникнення управління, яке породжує напруження.

– Confusion (Замішання) — спроба відновити початковий стан речей зовнішнім втручанням.

– Bureaucracy (Бюрократія) — система заспокоюється.

– Aftermath (Наслідки) — система руйнується сама від себе і все повертається в початковий хаос.

Отже все із хаосу виникає і в хаос йде. В даній позиції «ередіанці» згідні із філософією хаосизмом (магія хаосу)[1]. Також ніби є натяк на анархізм, коли дана п’ятірка демонструється на прикладі сусупільства: «бюрократія розвалюється під власною вагою і все йде в хаос, який був спочатку».

Існує точка зору, що дискордіанство – це філософія прославлення ірраціонального жіночого начала в людській психології. Ось що знаходимо в «Інструкції для євангеліста-дискордианіста» від Керр Торнлі:

…Обєктивним силам присутня жіноча природа, і що ім’я їм – Еріда.

…і кажіть, що досвідчені люди типу його [мається на увазі людина, яку хочуть обернути в дискордіансво] усвідомлюють, що Еріда – це метафоричний символ, що ілюструє Неописувану Метафізичну Реальність, еридінський рух більше подібний на поему, чим на науку…

Також у священому символі Священе Хао (Хожд-Подж), що зовні є пародія на інь-янь (чоловіче і жіноче начало в східній філософії), зображено яблуко розбрату – єридичний принцип Хаоса. Роза вітрів теж взята від символу хаосмагів.

nu

Від Автора статей «Пропозиція по Субстанціях»…

Якщо Еріду розглядати, як Субстанцію (Вищу Силу), то вона мала би наступну формулу.

Дискордіанці/ередіанці описують Персональну Богиню, як єдину (іншої такої нема); не-творець (вона світ не створювала); трансцендетна (скоріш за все); негативно описувана (є неописуваною суттю); непатерналістська (скоріш за все не дбає про світ); ідеальна (напевно) –

[1 Nd Tr? Ne Ap? Id?] J – ЕРІДА (дискордіанська).

Автор Дмитрук Андрій


[1] Одна із сучасних течій в окультизмі, що основується на відмрві від любих форм догматизму і верховенстві особистого магічного.