ZAVHORODNIY_COVER

Монографію присвячено аналізу рецепції індійської релігійно-філософської думки вітчизняними інтелектуалами за майже 100 літній період: від виходу першої публікації у 1844 році до 1930-их років включно, коли індознавчий вектор історико-філософських студій в Україні припиняє своє існування, ставши заруч¬ником нової політичної ситуації.
Тексти українських авторів розглядаються у синхронному і діахронному індологічному історико-філософському контексті, залучаються роботи європейських, російських, індійських, а також американських і японських дослідників від ХІХ ст. до початку ХХІ ст. Окрема увага приділяється індійським релігійно-філософським першоджерелам.
Серед методологічних стра¬те¬гій у монографії – філософськи значущі ідеї, теорія структурного поліморфізму, філософський традиціоналізм. Книга адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться історією індійської та вітчизняної філософської думки.
Завгородній Ю. Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед : Монографія. – К., Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2013. – 412 с. ISBN 978-966-02-6825-8