Завданням  психології   на  сьогодні  є   пізнання  психічного  через  розкриття  предметних  зв’язків,   з  яких   психічні  явища  виникли вперше  і стали  визначатися   в як   об’єктивні  факти.  Перед   сучасною   психологією  стоїть  розв’язання   трьох  завдань:  науково-дослідного,  діагностичного  та корекційного.  Спробуємо  розібрати  три групи  завдань  психології.

Науково – дослідне завдання    –  передбачає  вивчення   об’єкта   даної  науки  на  різних  рівнях.  Якщо  ж  взяти  до  уваги  рівень   загальної  закономірності  і  розвитку  чинників,  то  його  завдання  полягатиме  в   дослідженні   вікової  динаміки психічних та фізіологічних  функцій,  процесів,  у  виявленні  психічних  взаємозв’язків  на протязі   життєвого циклу  людської  життєдіяльності. Діагностичне  завдання  ставить  собі  за  мету  розпізнавати, а  також  оцінювати психічний  рівень   особистості,  ступінь   зрілості  людських  особистісних  та  соціальних  характеристик   на  певних  етапах;   оцінювати  психічне  відхилення  в людині, в залежності  від її віту  та досвіду;  визначати  потенційну  можливість  розвитку  людської психіки ;  здобувати  наукові  дані  для   подальших  вдосконалень  та прогнозувань  розвитку  окремих  індивідів.

Корекційні  завдання   передбачають  виправлення  психічних  дефектів  у розвитку людини;  усунення   причин,  які  є  результатом  дефектів;  спеціальну  організацію  навчального  досліду  та  психологічних  тренінгів;  розроблення  рекомендацій  стосовно  життєвого  способу з  врахуванням  віку  та  людської  індивідуальності.  Цими  завданнями  займаються   на  сьогодні   науковці –  психологи,  праця  яких  зосереджена  у  спеціальних  установах, а також  психологи –  практики,  які  працюю  у школах,  в  промисловості,  спорті,  військових базових  та  вищих  навчальних  установах, армії.  Психологами надається  консультація   при обранні  людиною  тієї  чи іншої  спеціальності,  роботи  у відповідності  до  її  інтересів,  здібностей,  також  ними надається допомога,  яка тісно  пов’язана  з  адаптаційним  процесом.  Тому  для цього існує  психокорекція  –  діяльність, що  пов’язана  з  виправленням психічних  особливостей  людського  розвитку,  які  найчастіше   за системою   критеріїв  не відповідні  встановленій нормі.

Б. І.