Йога-Васиштха – це один із санскритських релігійно-філософських творів. По суті він є збірником бесід зібраних мудреців при палаці принца Рами, які передають духовні знання. Рамі відповідає мудрець Васиштха, торкаючись різних тем, які безпосередньо  пов’язують людину із самосвідомістю, пояснюють цикли творення, підтримки та руйнації Всесвіту. За об’ємом є найбільшим санскритським текстом про йогу та адвайту-веданту, що поступається Махабхараті та Рамаяні.

Його характеризують як текст для вивчення та розуміння  іншими основ індуїстської філософії. Складовою Йоги-Васиштхи виступають тридцять тисяч шлок історій, короткого та повчального змісту. Вказаний текст науковцями датується VI по ХІV століття. Твір носить інші назви, наприклад: «Маха-Рамаяна», «Арша-Рамаяна», «Васиштха-Рамаяна», крім того ще й Васиштха-гіта. У 2010 році самим видавництвом «Ганг» було випущено переклади першої та другої книг. Свамі Відьянандою Сарасваті було зроблено конфесіональний переклад  російською мовою.

Свамі Муктанандою пояснюється, що це передусім унікальний твір індійської філософії, який на відміну від практичного містицизму глибоко шанований. При вивченні величного джерела досягається усвідомлення божественного. Він уподібнює Йогу-Васиштху до нектара і називає сховищем мудрості.

В книзі демонструється шлях для шукача, який досягнув  стану Сіддха. Нею ілюструється  безліч історій  та пояснень вічною мудрістю. У ній  багато чого, що пов’язує з власним відкриттям можуть віднайти філософи з сучасними психологами та науковцями. Більшість текстів передаються від Бога до послідовників, проте Йогу  Васиштху розповіли самому Господу.Вчення  Вашсиштхи адресується богу Рамі. Місить воно розуміння  створення світів. Подібна її філософія з кашмірським шиваїзмом.

Головне вчення полягає у тому, що усе є Свідомістю, разом з матеріальним світом, котрий здатні споглядати, що є абсолютно вірним. Світ виступає грою Свідомості. При перекладі усієї праці Свамі було докладено  багато зусиль, вироблення зрозумілої  для людини філософії. Це є великою послугою шукачам істини. Чистішу людину знань, яка гідна перекладу книги про вищу йогу називають «Свамі-джі». Книга складається із шести глав, котрі мають підпункти. Глави носять назви: перша – про розчарування, друга – про шукача, третя – про творення, четверта – про існування, п’ята – про кінець, шість – про звільнення.

Пегас

Поделитесь эмоциями

Супер статья
1
Я доволен
0
Любовь
0
Так себе
0
Глупо
0

Интересно почитать:

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.