Важливою проблемою  у філософії  англійського історика  Арнольда Тойнбі  постає питання зіткнення цивілізацій.  Чіткий ґрунтовний аналіз  проблеми  викладений у його праці.  Розглядаючи  зіткнення  таких цивілізацій як Росія, іслам, Індія, Близький Схід, Захід, Тойнбі  робить  висновок, що існує  загальна  психологія  конфліктів між цими цивілізаціями.

В результаті  наступу  Заходу на  китайську та японську цивілізацію чинилася спроба  нав’язування  нею  свого релігійного світогляду  та технологій.  Західна цивілізація зазнала фіаско лише зі своїм релігійним світоглядом,  але  її технології стали загальноприйнятими  Китаєм та Японією.  Крім  технологій  в китайське та японське суспільство  відбулося проникнення  інших  елементів західної цивілізації, що спричинило  протиріччя між  ними обома.

Конфлікт між цивілізаціями, пояснюється  Тойнбі  як експансія  Заходу, направлена  на  інші цивілізації,  зокрема  з допомогою  інститутів  в  спільноти:  Східна Європа, Південно-Східна Азія, Індія.  Цивілізаційне  суспільство, яке  почувало себе  більш компактніше  на території,  не  сприймало  національну державу, яка  своїм  введенням вимагала  змішати  нації, мови, традиції, життєвий спосіб.  За висновком Арнольда  Тойнбі не  можна  переносити  чуже  у свою цивілізацію, адже  чиниться  спротив  однієї – іншій. Нею витісняється  інша,  таким чином  це призводить до виникнення між цивілізаційної напруги, навіть конфлікту. Американський політолог  Самуель  Гантінгтон  висунув свою теорію щодо зіткнення цивілізацій,  що набула  свого поширення  ще  з початку 90-х років  ХХ століття.  Гантінгтон стверджує,  що  основним джерелом  у відродженому світі не є ідеологія або економіка.  Зіткнення цивілізацій  відбувається  через світову політику як домінуючий фактор.

Гантінгтон  приходить до того висновку: імовірніше відбудеться  зіткнення двох цивілізацій –  християнської американської та ісламської.

Здійсниться  розділення СНД на два союзи – слов’янський та тюркський,  Росія ж зазнає поділу – православні та іновірці, тобто вона  буде представлена  відповідними цивілізаціями – християнством та ісламом.  Припускаються думки щодо не уникнення  війни  християнської та ісламської цивілізації, але  вони  не спростовані, адже  такі цивілізації  між собою  можуть  співіснувати  мирно, що можна спостерігати відрізнення через спосіб життя, релігію та цінності, які вони доносять.

Виникнення міжнаціонального конфлікту  можливе  при не регулюванні міжнародними інформаційними, економічними, політичними відносинами  в  глобалізаційних  умовах.  Розв’язання  неминучих конфліктів між цивілізаціями  реально  можливе.  Спроба   американізувати  шахський Іран закінчилася провалом, в результаті це привело  до конфлікту  між ісламською  та християнською  цивілізаціями, з однієї  сторони – США та Західна Європа, а з іншої – Іран та Афганістан.  У міжцивілізаційному  конфлікті  не всі країни і народи приймають участі,  тільки дві сторони – мусульманська і християнська.  Першу представляє ісламський екстремізм, іншу ж – американізм.  Гантінгтон намагається  зрозуміти  в чому полягає причина  конфлікту між цивілізаціями.

На його думку проблема  полягає  в першу чергу  у відмові від уяви про  Бога в західній цивілізації в ХІХ-ХХ століттях, тоді ж як ісламська цивілізація  визнавала існування Бога, для неї він не помер,  а живий, поряд з яким  проводиться правильний спосіб життя,  розвиваються ісламські інститути,  розширена ментальність та світогляд. Ісламську цивілізацію  пригнічувало  масове поширення американської  культури та її нав’язування в їхніх країнах. Тому  прихильними ісламської цивілізації стихійним  чином та цілком обдуманим  ведуть боротьбу проти  американізації, відстоюючи право на життя. І лише з припиненням американської експансії в ісламських країнах  вони  житимуть для себе  і відчуватимуть цілковите щастя.

Як бачимо Арнольд Тойнбі висував  історичну теорію розвитку  цивілізація, натомість як Гантінгтон запропонував  іншу – міжцивілізаційного конфлікту.  Обидві теорії  стали загальноприйнятими сучасною наукою  і знайшли своє відображення  в західноєвропейській  філософській думці  ХХІ століття.  Сучасні науковці  стикнулися  з проблемою зіткнення цивілізацій – США та Близький Схід  як про це  попереджав  Гантінгтон  і він був цілком правий у тому, що  не уникнення конфлікту просто не можливе.

Богдан Пегас