Спробуємо  з’ясувати  питання: які є типи свідомість,  яку функцію вона відіграє  у житті людини; як вона проявляє себе по відношенню до об’єктивного світу  речей, предметів, процесів, явищ  та в яких типах може існувати.

Отож, свідомість  відноситься  до  філософської категорії  понять. Це  так звана  сфера  людського мислення, яка здебільшого  є направленою на людську життєдіяльність, тобто від її знань  до  вмінь, навиків, яка  може  простягатися  як зовнішньо так і поза організмом. Ця сфера  має  також центр і межу напруження з чимось непізнаним. У людській свідомості перебуває та мандрує  монада «Я» (усвідомлення того, що людина земна, тілесна істота, за Едмундом Гуссерлем вона є не тільки субстратом переживань, а їх сукупністю, тобто феноменолог вважає її фактичним ergo, яке охоплює собою реальне і потенційне свідоме життя  емпіричного «Я»).

Російський філософ та математик Микола Бугайов  під «монадою»  розуміє  живий елемент, автоматичний і самодіяльний індивід , що володіє психічним змістом, суть якого полягає у бутті  монади  для самої себе.  Навіть  коли  робиться акцент на понятті  свідомості, у той час відбувається  активізація будь – якої  із головних  частин  півкулі  головного мозку людини. Це  може вказувати також на  людське мислення і її ментальність.

Які  ж типи свідомості  ми можемо виділити на даний час.  Відомо, що свідомість  можна  розрізнити  за  її  типами. Сюди  ж можна віднести  такі  типи свідомості:

1) Релігійна свідомість –  перш за все базується на  релігійній вірі  в постулати, тобто таким може виявляти себе християнська свідомість.

2) Сексуальне – в основі якої  лежить  статевий потяг, інтимні стосунки.

3) Матеріальне –  полягає  в системі  показників як кількісних так і якісних, які  визначаються  людськими потребами.

4) Творча свідомість –  у ній свідомість  може носити різні описи: від наукового до фантастичного, від фантастичного до казкового.

5)  Етимологічна  –  свідомість може бути визначена  безпосередньо через мову, засоби  спілкування  і передавання  людського досвіду.

6)  Чуттєва – відчуває  оточуючий навколишній світ, утворюється шляхом  практичної людської діяльності на базі  відчуттів, які отримуються в  самому процесі.

7)  Осмислена свідомість –  включає  у собі  абстрактне розуміння  речей, предметів, об’єктів  пізнавальної діяльності,  осмислення ієрархічної структури, споглядальний пізнавальний  зв’язок.

Таким  чином  свідомість  відіграє  важливу роль  у людському житті, впливає  на  засвоєння нею  процесів  і  явищ, що відбуваються  у світі, в реальному житті, у якому вона існує як матеріальна і духовна, фізична і біологічна  істота, індивід у суспільстві; мислячий суб’єкт, що наділений волею  і  відстоює  свободу  слова, думки, ідеї.

Богдан Стрикалюк