Логіка – цілісна система сучасної науки. Існує її поділ на теоретичну, прикладну та металогіку. Теоретична логіка є сукупністю логічної системи знання, історичне виникнення якого характеризується традиційною і символічною логікою. В теоретичну логіку включені формальні та неформальні напрямки логічного дослідження. Наступна за нею слідує прикладна логіка.

Сфера застосування вказаної логіки практична. На практиці використовуються логічні теорії, де логіка починає носити  характер методологічної функції з прикладним значенням. Використання логічної теорії набуває форми інтерпретації. Інтерпретована логічна теорія перетворюється в модель.

Прикладна логіка є характерною для комп’ютерної, юридичної, інших логік та напрямків досліджень, які пов’язують як конкретну сферу пізнання науки та використання логічних знань на практиці. Останнім напрямом в логіці є металогіка. Це один із розділів в сучасній науки, який дозволяє досліджувати структуру формальної системи (йдеться тут про логічні теорії, логічні числення, логічну метатеорію). Нею формуються принципи та норми структурованої формальної системи, вводиться також термінологія з метасимволами. Металогіка представлена складовими частинами, зокрема логічною семантикою, синтаксисом, прагматикою.

Зрозуміло, що логіка присутня в царині як прикладних так інформаційних наук, таких як математика, інформатика, логістика, лінгвістика. Так наприклад, математичні вирахування спостерігаються у сфері банківської діяльності, менеджменту та бізнесу, макроекономіки (торгівля, купівля, продаж), будівництва, інженерії, столярської справи, а також в кібернетиці. Помітний різкий скачок науково-технічного прогресу ХХІ століття. Усе це є прямим доказом того, що логіка як наука є невід’ємною частиною пізнавальної та раціональної діяльності людини, становлячи прогрес не лише у суспільстві та цілому світі. Сьогодні види професійної діяльності не можливі без логіки як інструментарію мислення.

Адже вона є необхідною перш за все у сфері людської життєдіяльності. Чи можна собі уявити будівництво будинку архітектором без належного математичного вирахування? Виготовлення дерев’яних чи металевих деталей без розмірів або неправильні банківські операції, не розрахування правильного влучання в ціль у балістиці? Без логічного мислення усе інше не має сенсу. А тому так важлива її присутність та використання у практичному знанні. В яку сферу не заглянь, скрізь потрібна логіка.

Пегас

Поделитесь эмоциями

Супер статья
0
Я доволен
0
Любовь
0
Так себе
0
Глупо
0

Интересно почитать:

Релігія

Антропософія

Антропософія  — релігійно-філософська система заснована на основі , що людський інтелект має здатність контактувати з ...
Філософія

Філософська логіка

Філософська логіка — площина логічного дослідження.  Вона спрямована на філософське осмислення  таких понять, які найчастіше ...

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.