СУХРВАРДІЯ – суфійське братство, яке виникло  в Багдаді в кінці 12 початку 13-го століть.

Тарікат відноситься  до традицій «здорового» суфізму ал-Джунайд. Тарікат  розвивався під впливом доктрини аль-Газалі, Ібн Арабі, намагалися дотримуватися шафіїтского мазхабу

Послідокники тарікату сухрвардія практикували гучний і тихий зікр.

Абу Хафс строго дотримувався установлений шаріату. У той же час неофіт кожен день говорив про те, що міститься в своїх снах вчителю (шейху), для того, що б той визначив рівень готовності перевіряється.

У 16 – 17 ст. громада розвалилася на самостійні гілки – шаттарія, Баха, Джалалія і багато інших.

Іван Гудзенко