Поняття віри і розуму повинне співвідноситись, оскільки за сліпою вірою і браком
знань ми інколи не розуміємо справжньої істини. І, відповідно, навпаки, чим більше
людина знає, тим більше у її голові виникає запитань з приводу віри, релігії, Бога.
Досліджуючи це, виникає поняття та проблема зневіри.

Насправді віра зміцнює, доповнює і просвітлює спадщину істини, яку здобуває
людський розум. Розум збирає істину силою її внутрішньої очевидності, а віра, натомість,
приймає істину на основі авторитету об’явленого Божого слова. Це розрізнення запевняє
автономію як людських наук, так і богословських, але не означає відокремлення,
включаючи взаємну корисну співпрацю.

Смисложиттєвий вибір молодої особи в контексті проблеми віри й розуму

Що ж стосується питання віри у житті молоді, то тут слід зазначити що молоді
люди насправді є активними учасниками з питань релігії, а також організаторами різних
благодійних акції чи захисниками духовних прав людини. Молодь цікавить поняття,
походження, історія, культ чи віровчення певних релігій, а також цікавлять питання з
приводу віри та зневіри. Але чи часто ходить молодь до храму? Чи часто дотримується
моральних законів?

Як на мене, над цим варто замислитись, адже цікавість та відношення
до тієї конфесії, у якій ти знаходишся і сповідання її – це зовсім різні, але цілком сумісні
речі. Так, звісно, молодь прикрашає свою шию хрестиками чи будинок іконами, але це, на
жаль, інколи пов’язане з питанням чогось модного (хоча не завжди, інколи це тому, що
саме таких настанов нам нав’язали наші батьки чи предки), можливо варто навчитись
думати самостійно, слухати, що від нас потребує душа, яких духовних задоволень, а не
чекати, поки нам скажуть, що робити, що шукати і де.

З одного боку, видно байдужість молоді до віри, оскільки сучасний світ цього не
потребує, з’являється можливість реалізувати себе у сучасному світі і без віри, головне –
розум. Хоча, з іншого боку, молодь сьогодні, потребує підтримки та правильних,
моральних настанов, які допоможуть знайти себе, тобто знайти свій шлях і місію у житті.
Вони потребують підтримки як з боку віруючих так і з боку самої віри. Вони намагаються
знайти себе у Бозі, виражаючи це у служінні йому. Ті, які знайшли себе у житті й
зрозуміли навіщо їм це земне життя, як на мене, мають допомогти це зробити і молоді, а
точніше просто направити, підштовхнути, для того, щоб молодь сама знайшла вихід на
правильну дорогу.

Надія Шевчук