(1)Зірка Велеса, восьмикутна зіка, Сварга, інь-янь, рівносторонній хрест, коло – древні релігійні символи, деякі з яких заглиблені у давнину тисячоліть. Практично початкове значення цих символів в наш час утрачене і тим більше тісний зв’язок між ними. Зараз вони трактуються в залежності від тої чи іншої релігійної традиції і поглядів у відірваності один від одного. Зірка Велеса(Давида) як чоловіче і жіноче, чи небесне, що запліднює матеріальне; восьмикутна зірка – символ сонця; Сварга – відображення розвитку і руху галактик; інь-янь теж як чоловіче і жіноче, поєднання і взаємодія протилежностей; рівносторонній хрест – поширення Бога на весь Універсум і т. д. і т. п.. Можна підібрати і інші версії трактувань.Символи багатогранні у своїх значеннях; від елементарного до складного і багаторівневого, і очевидно вони повинні символізувати, бути лаконічно-зжатими схемами певних знань, здатними зберегти і перенести через віки ці знання неушкодженими, чекаючи на епоху здатну їх дешифрувати і відкрити. Свого роду зв’язок між епохами – спадковість знань.

Але релігія одна і, не зважаючи на різноманіття їх у наш час, у цих –  таких різних символів повинна бути єдина основа, єдина схема єдиної доктрини, що пов’язує їх між собою і дає можливість зрозуміти їх зміст. Дістатися до цього змісту можна розглянувши головного її носія – восьмикутну зірку.

Як видно символ являє собою два квадрати, повернуті один відносно одного на 45*. Однією з багатьох математичних властивостей квадрата є та, що він є універсальним виразником системи прямолінійних координат. Беручи до уваги це, проведемо діагоналі квадрата. Якщо тепер видалити сам квадрат, то результатом буде певний графік, який складається з двох протилежних графіків: червоний – модуль числа  у=/х/; і чорний – дзеркально-симетричний у= -/х/, із спільною точкою у центрі координат.

Модуль числа це – Абсолютне значення числа. Цікаве визначення. Виходить, що є щось невизначене – в якості свого значення. З формули модуля числа у= /х/ випливає, що цим невизначеним є – х і тільки взяте у модуль(модульоване, оформлене) воно набуває Абсолютного значення. Що цікаво, функція у=х присутня також у цьому повному графіку, як спільна складова, що пронизує його і об’єднує – свого роду скрита складова.2

З огляду на вище сказане, можна виділити деякі терміни: Абсолютне значення, невизначене, скрите, модуляція-форма. Враховуючи, що восьмикутна зірка (з розгляду якої отриманий графік) – релігійний символ, можна припустити (спираючись на отримані терміни) доктрину, відображену графіком. Якщо зобразити це у вигляді послідовності:

Х—(-/х/) —- (-/-х/)—-(/-х/)—-(/х/)

то вимальовується доктрина розгортання (поставання з Євангелій) Буття, причиною якого є скрите Непроявлене – х. Відповідно доктринам Сходу, скрите Непроявлене є причиною поставання Світу – проявленням самого Себе, наприклад: ніч Брами – день Брами.

Така ж картина проявляється і у послідовності: Х—(-/х/) —- (-/-х/)—-(/-х/)—-(/х/);  де х – скрите Непроявлене; -/х/ – поставання  (модуляція форми) – Світу; -/-х/ – подальший розвиток форм Світу до такої складності, в якій скрите.Непроявлене може проявити саме себе в якості самого себе, але у негативному значенні. З графіка функції у=х видно, що у третій четверті функція приймає негативний характер. Це можна пояснити ще і тим, що характер руху (розгортання Буття) іде по низхідній, і скрита Причина захоплюється цією тенденцією негативності, приймає свого роду забарвлення негативності.

Це сама нижча точка, -/-х/;  далі іде процес знімання негативності: спочатку з форми  /-х/ – де Скрите перебирає негативність на себе, до завершення кола – зняття власної негативності – /х/ і повернення до Себе в якості Абсолютного значення. Це відповідає відомому вислову: «Я є альфа і омега – початок і кінець».

Х  ——-       (-/х/) — (-/-х/) — (/-х/) ——  /х/

Я початок —-      не Я(негативність) —–        Я кінець

Якщо повернутись до символа восьмикутної зірки, то процесу повернення до себе відповідає квадрат, повернутий на 45*. Це відображається умовними трикутниками з графіка. З вище наведеної послідовності видно, що скрите.3 Непроявлене – х трансформується у свою негативність і через неї у абсолютну позитивність; тому верхній трикутник може виступати також у ролі загальної позитивності – Все, що через точку – 0 (ніщо) – переходить у свою негативність (нижнє чорне). Минувши дно цієї негативності, Скрите вертається до позитивності – до себе. Свого роду час розкидати каміння і час збирати каміння. Таким чином отримує своє пояснення і значення у символі восьмикутної зірки   квадрат, повернутий на 45*.

4Звідси можна ще вивести значення прямокутного рівностороннього хреста, як знак врівноваженості «досвіду» – негативне повинно в рівній мірі компенсуватись позитивним – горизонтальна діагональ. Окрім цього він виконує функцію системи координат (хрест).

 

Загальний вигляд символа.5

Повний графік може служити також основою для побудови символу – інь-янь .6

Швидкість обертання має бути 26 об/с, так стверджувалось у статті  з сайту « А знаете ли вы», там такий варіант (обертання різнокольорового ромба)  розглядався для зірки Давида. На жаль назви статті не пам’ятаю, але це автоматично відклалось у пам’яті.

Даний символ (інь-янь) має відношення до взаємодії двох протилежностей, результатом якого і є процес поставання Світу форм.  Вони вже згадувались – це Ніщо, ну а другий – Все. Ці категорії присутні в Євангелії від Іоанна: «3. Все через Нього постало, і Ніщо, що постало, не постало без Нього».

Щодо символа Зірки Велеса (Давида). Даний символ є варіантом повного графіка, де він виражається функцією у=1,7/х/ і відповідно у= -1,7/х/ (основний графік має прямий кут у основі, а цей – 60*) і має значення подібне до повернутого квадрата, тільки дещо іншу специфіку.

7Але для пояснення цієї специфіки, потрібно  звернутись до притчі з Євангелій, Притча про сіяча; Марко 4;1

  1. Слухайте: ось вийшов сіяч сіяти. 4. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство й видзьобало його. 5. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було багато землі, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. 6. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і, за браком коріння, висохло. 7. А інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила, і воно не дало плоду. 8. Ще інше впало на добру землю і, вигнавшись гарно вгору, принесло плід: одне у тридцять, одне у шістдесят, а одне у сто разів більше. 9. І додав: Хто має вуха слухати, хай слухає!

Цікаві цифри: 30, 60, 100.  Зробимо з ними деякі операції: 3 * 10;  6 * 10;  10 * 10. З наведених прикладів видно, що в основі всіх чисел лежить число – 10. В математиці – це кругле число. В самому визначенні – кругле – лежить відповідь – це символ кола, а у тривимірності – сфера. Значить в основі наших чисел лежить сфера, сама проста і досконала фігура. Але ця проста геометрична фігура – це основа світобудови: молекули, атоми, елементарні частинки,все це – сфера. Тому додамо до нашої послідовності і число – 10. Послідовність матиме  вигляд:  10, 30, 60, 100.  Тепер подивимось, що означають числа даної послідовності. Отже  10 – основа світобудови, елементарна форма мікросвіту,  символ – коло;  число 30 – три сфери, теж елементарна, стабільна форма взаємодії, присутня в молекулах – символом виступає трикутник рівносторонній, число 60  – складна форма взаємодії шести сфер, теж присутня в молекулярній будові, можливо домінуюча, її виразником є шестикутник – Зірка Давида, також її ще називають Зіркою Велеса. Отже числа притчі: 10, 30, 60 – постулюють існування молекулярного життя «на добрій землі».

Число 10 може означати і ще дещо інше. Співставимо послідовність отриманих чисел і послідовність з графіка.

Х—(-/х/) —- (-/-х/)—-(/-х/)—-(/х/)

10 — 3*10 — 6*10 — 10*10

Можна припустити, що число 10 виступає у ролі скритої  Причини.

Число – 6*10 – розвинена біологічна форма, може означати людину:  5 органів чуття і шоста – свідомість. Негативність (-х) у модулі (форма) може означати Свідомість, що початково  направлена на зовнішнє, захоплена світом форм; число 10 – Свідомість в її вищому аспекті; 10*10(100) проявлення скритої Причини –  завершення кола.

7Тепер, з цих позицій, можна розглянути символ – шестикутну зірку, як символ Людини, Свідомість якої (як скрите у своєму вищому аспекті, але проявлене у своїй негативності) початково низпадає до тваринного – негативність (трикутник вершиною вверх ) і потім піднімається до самої себе – свого Абсолютного значення (трикутник вершиною вниз), у відповідності трикутникам графіка.

Символ Сварга – Сва-ра – своє сонце, пряме відображення повного графіка; символ розгортання Буття сферами, кожна з яких має своє коло-сферу розвитку і завершеності; макрокосмос і мікрокосмос людини.9 До речі, цих сфер є 10, відповідно до Притчі; «наша» сфера 7-а, бо у Притчі ще вказані 3-и безплідні сфери і лише сьома приносить плід. Число 10 – все має бути завершеним.

Дана стаття не є спробою на основі математики доказати існування Бога,  чи вивести  ту ж релігійну доктрину. На моє переконання колись у сиву давнину (для тих, хто вважає, що наша цивілізація не була єдиною розвинутою, а були до неї і інші) певна релігійна доктрина була виражена в математичних символах і через них у геометричних – на основі модуля числа. Математика наука точна, таким чином зводився до мінімуму людський фактор у інтерпретації, а геометричні символи давали можливість донести цю доктрину неушкодженою до тих, хто знову ж таки з математичної точки зору зможе її інтерпретувати.

Олександр Білий