Новий час – це етап розвитку філософських вчень в 17-18 ст. У цей період припадає руйнування антропоцентризму. Раніше мислителі і філософи вважали, що саме людина є центральною ланкою світу. З плином часу – ця точка зору втратила актуальність. Уявлення про землю змінилося – тепер це лише маленька, незначна одиниця, в порівнянні з масштабами всесвіту. Людина, частинка механізму і всесвіт не може задовольнити всі людські потреби, так як існує і розвивається за своїми правилами і законами, на які не в силах, хто-небудь вплинути.

У новий час чітко розділені кордони між способами пізнання буття. Почуття і розум, незважаючи на те, що вирішують одні й ті ж завдання – допомагають людині відчувати, розуміти, пізнавати світ, протиставлені один одному і їх відмінності доведені до абсолюту.

Фундамент раціоналістичної  течії – це етапи освоєння буття, засновані на верховенстві розуму. Підрозділяється на два напрямки:

 Онтологічний – основна мета, що в будь-якому знанні лежить розумне начало (буття також є розумним).

 Гносеологічне – ідея в тому, що також за основу пізнання узятий розум. Відповідно спростована теологічна теорія.

Яскравими представниками раціоналізму є:

Рене Декарт – був деїстом, але не заперечував можливість існування вищого розуму – Бога. Бенедикт Спіноза – філософ бачив в центрі всього якусь субстанцію – вічну, вільну, нескінченну. Готфрід Вільгельм Лейбніц – світ в його баченні – це не матеріальний об’єкт, а якийсь феномен свідомості людської.

Емпіризм – в центрі цього вчення стоїть людський досвід, який зароджується на основі почуттів і відчуттів, а значимість науково обґрунтованих теорій, в порівнянні з досвідом – незначна. Витоки цього напряму з’явилися в Англії. Серед представників емпіризму:

Френсіс Бекон – визначено вважав науку невід’ємною і важливою частиною життя, що сприяє розвитку суспільства. Томас Гоббс – учень Бекона, який багато в чому перевершив вчителя і пішов далі. Його бачення світу – матеріалістичне. Природа – це протяжність і сукупність матеріальних об’єктів. Філософ стверджував, що матерія – це вічна субстанція, тим самим він розвивав атомізм. Джон Локк – буття створене Богом, саме такими були погляди філософа на світ. В іншому його переконання можна визнати матеріалістичними. Девід Юм – вважав, що лише на основі власних відчуттів і почуттів складається досвід, який служить елементом пізнання.

Іван Гудзенко