Народився  близько 490 року до н.е. у фракійських Абдерах. Є безпосереднім основоположником софістичної школи. Займається  пропагуванням свого вчення в околицях  Греції, відвідує місто Афіни. Мав близький взаємозв’язок з Периклом, Еврипідом.  У 411 році до нашої ери, в результаті  олігархічного перевороту  був звинувачений в  атеїзмі.  Доказом  атеїзму слугувала книга про богів, привселюдно спалена на очах  афінських жителів.

Він справляв неабияке враження  публіки  через власні дискусії, не боявся брати  оплату за навчання, першим  увів філософські  умовиводи – софізми. Філософських трактатів на жаль не збереглося.  Славнозвісна теза  прославила мислителя на увесь світ: «Людина це мірило  усіх речей, які існують, що вони існують, і які не існують, що вони не існують».

Суб’єктивізм  розумівся Протагором  як висновок гераклітського вчення щодо  всезагальної плинності  речей. Релятивізм Протагора  спостерігається в релігійній площині, оскільки  підтримував те, що все ж таки існують боги та світ в цілому,  Був противником натурфілософії. Оскільки заперечував достовірне пізнання  об’єктивного світу, визнаючи плинність  чуттєвого явища.

Етика і політика  не виявляла у Протагора ніякого інтересу, адже не знаючи істини, можемо знати її корисність,  про що підтверджують право та державні закони; тому є необхідність в законодавстві,  оскільки  боги вклали в нас справедливість та сором.  Можна стверджувати  про прихильність філософа до прагматизму. Варто враховувати і ті свідчення,  за якими античний софіст освоював  граматику, риторику, художнє виховання.

Слід відмітити  і той факт, що Протагор був настільки освідченою людиною на той час, вивчаючи  філософію, логіку та софістику. Авторству мислителя приписують наступні  філософські праці «Наука суперечки», «Про добродійність», «Про суще».  Протагор загинув  в Месинській протоці , потрапивши  в корабельну  аварію  на шляху  до острова Сицілія.

Один із його творів під назвою «Про першопочатковий стан»,  в якому досить  чітко сконструйована  схема поступового формування цивілізації, в в подальшому  вплинув  на розвиток західноєвропейської суспільної думки.

Богдан Пегас