Пратітья-самутпада  – буддійське вчення, яке пояснює виникнення різного роду страждань, а також висуває способи його усунення.

Концепція пратітья- самутпада ґрунтується на взаємозв’язку всіх подій, які можуть бути підвладні різним чинникам, а також умовам. Це головна теорія, яка пояснює походження дхарм – своєрідного ланцюга. Даний закон проявляється на різних рівнях буття, а також стосується як живої, так і не живої матерії. Використовуючи формулу під назвою «Колесо життя», вчення дає пояснення повернення людини в світ. На основі древнього вчення пратітья- самутпада, була створена мантра, викладена у винаї. Знаменита мантра була сформульована і перекладена  віршованій формі одним з учнів Будди на ім’я Ашваджіта.

Однією з популярних схем, яку використовують для пояснення пратітья – самутпада, є 12 ланок – Нідан, а також і сам круговорот сансари. Спираючись на твердження Будди, пратітья – самутпада безпосередньо пов’язана з трактуванням «серединного шляху». Поняття пратітья – самутпада допомагає уникнути різних крайнощів в буддизмі, а також руйнує ряд невиправданих принципів і понять.

Пратітья- самутпада має глибоку концепцію, розуміння і усвідомлення якої, відбувається під час саморозвитку і самопізнання. Також, в буддизмі існує теорія про те, що людина, яка пізнала вчення пратітья – самутпада і застосовує їх на практиці, позбавляє себе від впливу карми, а також різних негативних імпульсів.

Завдяки такому трактуванні, вченими – буддологами було встановлено, то що, саме пратітья – самутпада, є першою індійською теорією причинності

Іван Гудзенко