literatureЧи сумісна свобода з понятійною системністю? На це питання необхідно відповісти, тим ми і займемось.

Для цього дамо визначення понятійній системності і порівняємо його з думками мислителів.

На нашу думку підійде таке визначення:

Понятійна системність – це узагальнення поглядів та ідей людини в формі системи понять(найпростіших форм мислення).

Серед прихильників цього методу можна назвати такі імена: Аристотель, Кант, Гегель, Хайдегер, Шопенгауер.

Той же Гегель писав:

«Тільки в понятті істина володіє стихією свого існування».(7;3)

Суперник філософа-діалектика,  романтик-філософ Фрідріх Шлегель заперечував:

«Метод вільного мислення, тобто сама філософія не повинна бути створюватись механічно… Метод взагалі не повинний бути одноманітним, і дух не повинний знаходитись в прислужуванні методу, жертвуючи сутністю заради форми».(19; 350).

Тепер необхідно подумати про співвідношення понятійної системності і свободи. Чим буде відрізнятися людина, яка догматизує понятійність від вільної особистості?

Тим на наш погляд, що вільна особистість не залежить від понять, тому вона буде жити свободою і нею керуватися в своїх ділах. Але найголовніше, що не зв’язана нічим особистість зможе адекватно мислити, пізнавати, розуміти, Реальність.

Проте ми не говоримо, що не повинно взагалі бути системи понять.

Безперечно, як вважає до речі і грузинський філософ Маммардашвілі понятійна система повинна існувати, але без абсолютизації і без догматизму.

Без зв’язку ідей не може виникнути концепція особистості, тому необхідно щоб система понять використовувалась,як вільний спосіб подення думок.

Ми б сказали так, що треба інтуїтивним актом будувати систему понять і розуміти її суть.

Важливу роль грає інтуїція, яка допомагає особистості формулювати ідеї. Вона дозволяє людині бути вільною використовуючи термінологію для описування об’єктивної реальності.(про інтуїцію див. наступну главу)

Але і без понятійного апарату людина не зможе існувати, адже такі категорії як: душа,дух,матерія

, свідомість, розум, підсвідомість, буття,небуття,почуття,емоції та ін. стали не віддільними від особистості.

Тим і людина є вищою істотою, що може мислити використовуючи поняття, ось тому відмовляючись повністю від понять ми перестаємо бути людьми.

Для гармонійного пізнання і осмислення об’єктивної реальності важливо поєднувати в синтез понятійну системність із інтуїтивним актом, тоді система буде існувати в вільному бутті і досліджуватись вільним методом.

Ми вважаємо, що для більшої пластичності і широти система понять  має мати в собі свободу, з якої будуть формуватись оригінальні концепції вільних особистостей – справжніх людей.

        Сарганг Тіанський