ungЧитаючи працю Юнга “Подружжя як психологічне відношення” хочеться сказати декілька загальних фраз, власне на чому побудована концепція Юнга, такого соціального інституту, як брак. Розглядаючи обумовленість вибору майбутнього партнеру Юнг підкреслює важливість оточуйочого середвища, соціума, особливо сім’ї на формування особистості. Від всього цього залежить свідомість. Однак оточення зовсім не дарує людині можливість стати особістістю, вона лише виявляє те, що було у ній закладено.

Суть подружжя, себто яким саме він буде, на якого партнера паде вибір, які складуться відносини між батьками залежить від психологічного співвідношення між людьми, як свідомого так і несвідомого, що завжди передбачає свідомість. При чому чим більша ступінь несвідомого між людьми, тим більше обмеженими є і психологічні відносини. Нагадаємо, що за Юнгом існують декілька рівні несвідомого: індивідуальне, сімейне, групове, національне, росове та колективне, які включають для себе універсальні для всіх часів та культур архетипи.

Отже цікавим в концепції Юнга є те, як на його погляд, як батьки впливають на майбутній вибір супутника життя. Образ батьків впливає на вибір майбутнього чоловіка чи жінки таким чином: якщо кохання до батьків є свідомим, то це допомагає вибору, адже часто діти шукають супутників життя, які є подібними на їх батьків, яко ні, то навпаки заважає цьому вибору.

Для кращого розуміння цього феномену, потрібно краще розуміти причину несвідомої любові до батьків. Все життя, яке не змогли прожити батьки передається у спадок дітям. Тому буває так, коли дуже моральні батьки мають аморальних дітей, а отець, що любив погуляти, має чистолюбивого сина і т.п.

Найгіршим є несвідома любов батьків, що приводить до найжахливіших наслідків. Наприклад мати підтримує себе тим що дуже часто прив’язує до себе сина, щоб замінити собі чоловіка та імітувати щасливу родину.

Ще одним немаловажливим фактором, який обумовлює вибір майбутнього партнера є внутрішній образ, чоловіка чи жінки. Наприклад, кожен чоловік з дитинства носить в собі образ жінки, однак не конкретної жінки, а абстрактної, при цьому цей обрз є несвідомим. Так само й жінки мають вроджений образ чоловіка. Цей образ Юнг називає “Анімою”. Якщо людина бачить в інший такий образ, то вона вступає з іншою у психологічний несвідомий контакт.

Отже, сімейне життя є складною річчю. Його форма не може виникати з нічого. Воно обумовлене психологічними відношеннями. Так немаловажливу роль у виборі партнера відіграють батьки та внутрішній образ, який є закладеним в кожного чоловіка та жінки.

Антон Лисенко

Магістр логіки