Ніколя Орезм — французький природознавець, філософ, єпископ, доктор богослов’я, математик.

Народився у 1325 році в місті Флері-сюр-Орн у Франції. У 1340 – х роках проходить навчання в Наваррському колегіумі Паризького університету, в якому пізніше буде викладати.

Займається вихованням майбутнього короля Карла V Мудрого. У 1377 році в Лізьє приймає сан єпископа. Першим кладе початок наукової літератури французькою мовою. Особливу увагу приділяють філософські праці Арістотеля, такі як «Нікомахова етика», «Політика», «Про небо», «Економіка».

Йому належать наукові трактати, один, один із них називається «Трактат про походження, природу, справедливість та оборот грошей», а аткож додаються проповіді на латинській мові. Слід також зазначити, що Оразмом розділяєтьяс загальна теорія імпетуса, яка є причиною руху деяких тіл (кинуті, небесні сфери). Праця «Книга про небо та світ» містить ідею арістотелівської космології, у інй допускаєтьяс теоретична можливість того, що Земля обертається навколо своєї осі, що Бог створює безліч світів.

Щоб описати «світову машину» застосовує метафору (порівнює її із заведеним механічним годинником). У творі під назвою «Трактат про конфігурацію якостей та рухів» притримується думки Брадвардіна. Він вважає, що можливо уявити відносини речей та якостей як співвідношення величин. А тому ним спеціально вводиться графічний метод, який перевершує ідею про прямокутні координати.

У наступній праці «Трактат про відносини відносин» використовує дробові показники з ірраціональними величинами. Вплинув на погляди Петра Да’йї, Жерсона, Миколу Кузанського, Коперника, Галілео Галілея, Декарта.

Вердикт Орезма щодо обернення Землі заперечний. Нова ідея полягала в тому, що рух планет не може бути визначений Богом, а швидше рівновагою природної сили. Орезм поділяє світ на два: півмісячний та небесний.

«Конфігурацією якостей» продовжена лінія дослідження змінної величини, котра задана філософами, які пов’язані з Мертон –коледжем (оксфордскі калькулятори). Заслуга Орезма у винайденні миттєвої швидкості (зображення руху, відкладення часу по горизонтальній осі, а по вертикальній – інтенсивний рух часу (величину)).

Ідеї Орзема були перейняті пізніше астрономом Галілео Галілеєм. Орезм прекрасно показав себе в математиці, написав трактати, зачепив філософськими та натурфілософськими працями математичні проблеми, випередивши науковий рівень того часу. Варто сюди віднести такі праці як «Вирахування пропорцій», «Питання з геометрії Евкліда» та інші.

Він першим запропонував схему поділу октави на дванадцять тонів в музиці. Необхідно зазначити, що в праці з економіки «Про походження, сутність, оборот грошей» висунута ідея належного права чеканення грошей народом, не сувереном. Протистоїть підростаючій тенденції, за умови якої європейськими правителями усе вирішується за рахунок інфляції.

Єпископом Ніколя Орезм служив до кінця свого життя. Помер влітку у 1312 році в Королівстві Франції, в  місті Лізьє.

Ніколя Орезм – це одна із небагатьох постатей періоду ХIV століття, яка зробила свій вагомий внесок у розвиток науки в цілому. Завдяки цьому філософу, його ідеям, сучасна наука отримала неабиякі знання з метою їх реалізації у подальшому розвитку сфер життя: соціальної, духовної, моральної, етичної,  освітньої. Праці філософа ще більше розширяють світогляд людини на речі, які необхідно пізнавати, осмислювати, аналізувати, розуміти.

Пегас

Поделитесь эмоциями

Супер статья
1
Я доволен
0
Любовь
0
Так себе
0
Глупо
0

Интересно почитать:

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.