Імам, що з арабської перекладається як «стоячий попереду», це духовний наставник що керує молитвою та іншими релігійними обрядами у мечеті. За законами Корану імамом може бути будь-який представник мусульманської громади, що досягнув 8-річного віку та має повагу, авторитет у громаді, та достатні знання закону Божого.

Посада імама не потребує релігійної освіти. Імам обирається на загальних зборах прихожан тієї мечеті, яку він має очолити. Імамом повинен бути чоловік, крім випадків коли доводиться керувати виключно жіночою колективною молитвою. В таких випадках імамом може бути обрана жінка.

Хто такий імам ?

Імам за статусом не дуже відрізняється від інших прихожан мечеті. Серед них він виділяється білою чалмою, та білими рукавами одягу. Також до імені імама додається слово «Хазрет», що означає – поважний наставник. Імам може будь якої миті усунутий з посади, таким самим чином, яким був обраний.

Крім питань тлумачення Корану вірянам, на імама також покладені і адміністративні забов’язання. Матеріальне забезпечення мечеті, сплата рахунків, необхідні закупівлі – все це теж його зона відповідальності. Зазвичай імам за свою роботу отримає зарплатню.

Імам може працювати не тільки в мечеті. Дуже часто їх залучують до проведення релігійних обрядів за ісламськими традиціями. Таких як: укладення та розрив шлюбу, похорони, наречення немовлят. Все це вирішується у приватному порядку між імамом та замовниками обряду.

Зазвичай, у наші дні мечеті мають постійних імамів, яких прихожани не обирають.

Але призначаються на цю посаду дуже авторитетні та освічені люди. Адже дуже часто імамам доводиться вирішувати не тільки релігійні питання. Часто до імамів звертаються з побутовими та навіть юридичними питаннями. За ісламом усі проблеми та суперечки мають вирішуватися згідно Корану, який імам має знати та вміло трактувати.

У шиїтів імам являє собою дещо інше. Він є посередником між людиною та Аллахом. Посада імама в шиїтській гілці ісламу дуже поважна і успадковується по крові. Імамами можуть бути тільки представники роду Алі. За їх тлумаченням тільки вони володіють всіма сторонами релігійного вчення, що передається від батька до сина. Це має забезпечувати чистоту мусульманських традицій. Імами у шиїзмі вважаються найвищим авторитетом тлумачення Корану, та наслідувачами повноважень Мухаммеда у вирішенні буденних справ людей. Також імами роду Алі є єдиними та повноважними представниками Аллаху на Землі.

Іван Гудзенко