З давніх-давен люди по-різному розуміли сутність Бога і описували його різні якості.  Наприклад, візьмемо давню Грецію.  Боги у цій стародавній державі поставали, як герої котрі постійно вели війну між собою і саме такими  люди розуміли Богів, і  власне так виникали знамениті античні міфи. Також греки давали пояснення як виник світ.

Вони говорили, що світ виник внаслідок хаосу і саме хаос породив перших титанів на чолі із Кроносом. В свою чергу великий титан Кронос породив перших Богів але ці Боги скинули свого  батька із трону. Боги поділили світ. Зевс отримав владу над небесами і горою Олімп;  Нептун отримав океан, а Аїд  став  Богом підземного царства. Здається, на перший погляд все дуже просто. Боги відповідали за певні природні стихії і все, що з ними пов’язане.

Хто такий Бог? Частина перша. Від греків до персів

Простий стародавній політеїстичний пантеон, і релігійне уявлення античних греків дуже примітивне. Але така думка не зовсім правильна,тому греки з часом повністю систематизують пантеон своїх  Богів, і в них вперше з’являються сакральні тексти стародавніх мислителів, котрі описують життя Богів, і саме такі  твори  стають сакральними. Такими творами стали Одіссея і Іліада, Гомера. Власне ці твори і дали нам повноцінне релігійне уявлення стародавніх еллінів. Висновок полягає у тому, що все-таки греки уявляли і пояснювали сутність своїх міфічних БогівБоги поставали людськими протилежностями.

ГРЕКИ  стали першими в стародавньому світі, які асоціювали Богів не з тваринами і не з природою, а з людьми. Греки започаткували антропоцентристську релігію, і вони вплинули на пізнішу Римську релігію, яка перебрала весь грецький пантеон Богів, та їхні властивості.

Підемо далі.  В Персії виникає перша Дуалістична релігія, яка вперше протиставляла Добро і Зло, як окремі субстанції,які мають власні якості. Перси уявляли світ створений двома Богами. Добрий Бог Ахура-Мазда створив світ і людину, а його злий  син Ахру-Манья створив всю світову падаль. Ці два Боги існують в постійній війні, але перемога залежить від людей. В цій релігії Людина повинна стати на шлях добра або зла і тільки від людини залежить доля світу.  Ми можемо спостерігати  подібність зороастризму із християнством у тому, що Бог персам теж дав вибір,і це показує цінність тогодішнього зороастризму,жодна релігія не давала вибору людині. І на той час Зороастризм втрачав елементи язичництва, крім того на перську релігію пізніше вплинув і іудаїзм, який практично за царя Артаксеркса асимілювався із Маздаїзмом. Що ж таке Зороастризм?

Це  релігійна систематизація перських вірувань, яку здійснив великий пророк Заратустра.  Саме зорострійці вперше створюють сакральну книгу,розробляють системне віровчення та обряди. Авеста –  це розмова пророка Заратустри із Добрим Богом, Ахура-Маздою. Авеста має схожість із індуськими ведичними текстами . Також перси створили збірник обрядів і молитов Гати. Боги у персів постають не як у греків,  міфічними героями, а як добрими і ,водночас, злими і саме тут присутнє поняття дуалістичності. Якщо у грецькій релігійній системі Бог був уособленням героя з людськими якостями, то в зороастризмі Бог поставав як неосяжна трансцендентна істота. Спільним для цих релігій є поняття іпостасей , тобто втілення божественних якостей у людину. Цікавим є те, що в зороастризмі виникає інститут пророцтва, чого не було в грецькій релігії. Звичайно, зороастризм виник на основі вірувань персів,але це вірування асимілював і вдосконалив Заратустра,крім цього він записав авесту і гати. Власне у Зороастризмі спостерігаємо перші початки монотеїзму,хоча науковці цієї релігії важають іі дуалістичною. Хоча вона має велику кількість моноїстичних якостей.

Ігор Дмитрук