Хальса пантх була заснована останнім сикхістським гуру Гобінд Сінгх. Під поняттям «хальса пантх» розуміється сикхська общинна із новими общинними правилами та законами Сикхістської релігії. Сама назва «хальса пантх» походить від арабського слова «чистий» або «власний Бог».

Гуру Гобінд Сінгх тлумачив своїм послідовникам хальса пантх, як визнання вчення всіх десяти сикхських гуру, їх законів та приписів. В цілому, хальса пантх – це не лише релігійне вчення, а й політичне і суспільне положення, своєрідна ідентичність сикхського народу. Гобін Сінгх не тільки остаточно відмежував сикхізм від індуїзму та ісламу, але і створив окрему націю сикхів, котрі мали за мету створити Сикхістську Пенджабську державу.

Хальса Пантх стала своєрідним державно-релігійним інститутом сикхського народу, котрий повинен був жити за законами хальси.

Можна провести часткову паралель із теократичним ісламом, де не розмежовувалися державні та релігійні закони. Тобто одна людина виступала, як релігійний і світський діяч, який мав право керувати державою та тлумачити
релігійне вчення.

Хальса Пантх також була своєрідним інститутом ініціації сикхістів. Кожен сикх повинен був пройти обряд ініціації амріта самскар. Цей обряд супроводжувався клятвою прийняття кодексу гуру Гобінд Сінгха. Після цього сикх остаточно ставав повноправним членом сикхської громади. Сикхи вважають, що першим, хто здійснив обряд амріта самскар став сам засновник хальси пантх гуру Гобінд Сінгх.

Гуру Гобінд Сінгх говорив, що хальса була створена ним за наказом Вічного Бога. Проголошуючи хальсу Гобінд Сінгх, сам прийняв цю віру і тим показав сикхам, що він не тільки гуру, але такий самий сикх, як всі. Історикі стверджують, що в день проголошення Хальси пантх гуру Гобінд Сінгх звернувся до сикхів з наступною промовою: «Нехай всі приймуть одну віру і покінчать з релігійними розмежуваннями. Нехай відмовляться від індуських каст і стануть єдиними сикхськими братами. Нехай ніхто не відчуває вищості над іншим. Нехай ніхто не жертвує Гангові і іншим містам паломництва, про які  з повагою говорять  шастри або поклонятися таким втіленням як Крішна, Брахма, Шива, Шакті, Дурга. Нехай всі приймуть мої приписи і їдять їжу з однієї тарілки, і нехай не буде відрази один до одного. ».

В цій промові Гобінд Сінгх остаточно від’єднує сикхізм від індуїзму і проголошує абсолютний монотеїзм. Промова гуру закликає людей відмовитися від жорстокої індуїстської кастової системи і вважати всіх людей рівними, а також не поклонятися індуїстським божкам.

Якщо до Гобінг Сігха інші гуру могли час від часу молитися і відвідувати святилища Дурги чи Шакті, то гуру заборонив це робити сикхській хальсі. Він пояснював, що поклоніння індуїстським божкам відкидає людину від істинного Бога і Всесвіту.

Гуру Гобінд Сінгх говорив, що в момент, коли людина проходить обряд ініціації в хальсу пантх,  вона втрачає всі зв’язки з іновірами, стає захисником і воїном своєї общини. Головне те, що в хальсу приймалися як чоловіки, так і жінки, чим гуру показував, що всі статі є рівними перед Богом. Власне сикхи вперше в історії релігії урівняли релігійні права чоловіків і жінок.

Після смерті гуру Гобінд Сінгха виникло багато протиріч щодо вчення про хальсу пантх і сикхізм розколовся на хальсу і сахадждхарі. Сахадждхарі відмовилися приймати вчення гуру Гобінд Сінгха хальсу і лояльно ставляться до індуїзму.

Коли сикх здійснює обряд ініціації хальси, то він до кінця життя отримує право відвідувати священні сикхські місця і брати участь у житті сикхістської громади. Члени сикхської хальси пантх повинні носити п’ять знаків приналежності до хальси. Всі ці емблеми починаються  на «к» тому їх часто називають «п’ять К»: Кеш – довге волосся, борода, вуса, які ніколи не можна збривати (сикхи вірять, що волосся має святість від Бога). Кангха– дерев’яний гребінь у волоссі, який допомагає утримувати волосся в порядку, як символ чистоти. Када – залізний браслет на правій руці. Каччха – короткі штани. Кірпан – кинжал.

Всі сикхи котрі вступили до хальси пантх повинні були додавати до свого імені  і прізвища титул сінгх (до хальси тільки титул  сінгх носили лише сикхські дворяни). Це символізувало одну єдину сикхську сім’ю, рівність і братерство між людьми. Жінки отримували титул Каур, що означало принцеса, символізувало рівність всіх жінок  (кожна жінка в сикхізмі є принцесою і рівною своєму сінгху).

Гуру Гобінд Сінгх започаткував кодекс поведінки рахіт.

Рахіт – це сикхістські заповіді. Ті, хто прийняли посвячення в хальсу пантх повинні дотримуватися наступних норм кодексу рахіт:

По-перше, не стригтися і не брити волосся на тілі.

По-друге, не можна вживати алкоголь, курити тютюн та інші трави, котрі впливають на психіку людини.

По-третє, не можна їсти тварин убитих мусульманським способом хал ял (проте можна їсти тварин вбитих одним ударом).

По-четверте, не вступати в інтимні стосунки із мусульманськими чоловіками і жінками.

По-п’яте, потрібно допомагати знедоленим, хворим, бідним людям.

По-шосте, вірити в єдиного Бога.

Важливим є той фактом, що віра сикхів в істинність громади відіграла важливу роль у створенні окремого народу у Пенджабі. Також сикхи вірили, що, де є п’ять сикхів і священна книга «Аді грантх» там є гуру та сикхська хальса пантх. Гуру Гобінд Сінгх поділив хальсу на дві частини: перша хальса – це Пантх загальна частина для всіх сикхістів. Друга хальса  Сангат – це окрема хальса невеликої групи, яка має свій власний храм для моління. Сикхи вірять, що сангати утворюють єдиний общинний Пантх.

Роблячи висновок, можна сказати, що хальса Пантх – це своєрідний символ єднання індійсько-пенджабської  групи людей в єдину громаду із своїми суспільними та релігійними законами та нормами.

Ігор Дмитрук