Чимало людей не можуть відрізнити релігію від філософії. І так сталося, що в більшості випадків ці поняття ототожнюють, але це зовсім неправильно.

Філософія – це наука, пошук себе чи чогось трансцендентного, а релігія – це надбання трансцендентного. Тобто якщо у філософії шукають істинну, то у релігії вона вже відома – це Бог чи пророк Бога.

Релігія та філософія мають свої функції, які ми сьогодні розглянемо.

Функції релігії

Сучасні дослідники релігієзнавства  виділяють такі функції релігії:

Комунікативна функція дозволяє вірянам тієї чи тієї конфесії об’єднуватися в окремі групи, так звані групи за інтересами. Вони існують на базі певних релігійно-світоглядних систем релігії, яку сповідує ця група.

Функція морального вдосконалення – одна з найголовніших функції релігії. Кожна людина, яка сповідує ту чи ту релігію, має на меті постійно вдосконалюватися та дотримуватися її правил і законів. Духовне вдосконалення дозволяє вірянину досягти ідеалів засновника своєї релігії чи наблизитися до розуміння Абсолюта.

Функція соціально-релігійної ідентифікації дозволяє релігійній  людині адаптуватися до суспільних правил та законів і знайти своє місце та роль у сучасному світі.

Регулятивна функція пояснює вірянину, як потрібно правильно дотримуватися релігійних догм та правил. Вона також регулює правильність дотримання норм гігієни, сексуального життя, життя в світському суспільстві тощо.

Виховна функція має на меті сформувати головні цінності та пріоритети  людини в соціумі. Вона дозволяє адепту певної релігійної групи на власному прикладі демонструвати людям іншої релігії моральні цінності своєї, а також «правильно» виховувати своїх дітей у своїй вірі.

Світоглядна функція дає змогу людині осягати навколишній світ, звісно, за допомогою своєї релігії та її розумінням світу. Вона дозволяє людині зрозуміти, як влаштований світ і яке місце в ньому посідає особа.

Наведені вище функції – це основні функції сучасної релігії, хоча існують й інші, але їхнє значення не є суттєвим .

 Ігор Дмитрук