Розглядаючи культурологію, як самостійну науку, можна побачити, що вона має велику кількість функцій. Вплив розвитку культури на становлення державності та цивілізованого соціуму важко переоцінити. Культурологія, вивчаючи взаємозв’язок між суспільством та культурними надбаннями, привносить свої способи розуміння.

Функції культурології

Функції, які частіше за все виконує культурологія, можна об’єднати у групи по реалізованим задачам. У деяких випадках вони збігаються та більш повно окреслюють основне завдання.

  1. Пізнавальна функція. У її основу покладено вивчення і розуміння самої сутності ролі культури у житті. Також ця функція розглядає структуру і функції типологізації, її доречність певних випадках. Поділ на галузі та види і форми також відноситься до цього пункту. Хоча основним є людино творче призначення культури та її вдосконалення в процесі розвитку суспільства.
  2. Концептуально-описова функція. В основі цієї функції лежить розробка теоретичних систем, категорій і понять, які дозволять скласти картину розвитку та становлення культури. Також створення правил опису, які змогли б відобразити соціокультурні процеси. Це потрібно для того, аби створити цілісне уявлення про культуру, структурувати отриманні знання, так розробити апарат термінів.
  3. Оцінююча функція. Вона має на меті здійснення оцінювання впливу самої культури та її особливих галузей, різних форм, видів і деяких типів на розвиток духовних та міжкультурних, людських якостей особистості. Вплив культури на суспільство дуже великий, проте він має на меті перш за все оцінку того, які саме наслідки несе за собою розвиток певних галузей культури.
  4. Пояснювальна функція. Ця функція має на меті пояснити особливості культурних комплексів, особливих подій та рідкісних явищ. Функціонування деяких форм культури та їх вплив на особистість намагаються пояснити на основі відкритого осмислення різних фактів, закономірностей та тенденцій розвитку. Оцінка та прогнозування соціокультурних процесів, їх пояснення за допомогою певних наукових комплексів.
  5. Світоглядна функція. Намагання реалізувати суспільно-політичні ідеали за допомогою прикладних проблем розвитку культури, а також деяких фундаментальних особливостей. Це важливий регулятор впливу цінностей та норм культури на поведінку особистості, догляд за тим, що саме певні форми привносять у сучасну картину світу та відсіювання непотрібних речей на ранньому етапі.
  6. Навчальна чи освітня функція. У її основі лежить поширення та аналіз культурологічних оцінок, надбань і знань, які можуть допомогти студентам, фахівцям та усім, кому цікаві проблемами культури, мати доступ до праць. Особливості феномена культури у соціальній сфері, її роль у процесі розвитку суспільства — все це може бути вивчено та досліджено усіма охочими.

Функції культурології дуже різноманітні, всі вони мають на меті якнайглибше вивчення та дослідження основних проблем та етапів розвитку культури, її вплив на навколишнє середовище. Такі дослідження, які поділяються за функціональним складом, дають більш повну можливість оцінювання прогресу та точніше відображення всіх культурних надбань.

Іван Гудзенко