У теорії, функція економіки – задоволення людських потреб, при цьому рівномірно витрачаючи на всіх мінімум ресурсів. Але головна проблема в тому, що зробити це на практиці неможливо. Для здійснення цієї, можна сказати вищої мети, економіці доводиться виконувати наступні функції:

Пізнавальна функція

Це скоріше теоретична, ніж практична функція. Її мета полягає в тому, щоб вивчити закономірності розвитку господарства і виробництва в цілому. Вивести з цих закономірностей закони, удосконалити їх і застосувати їх на практиці для загального поліпшення господарства.

Практична функція

Ця функція йде як наслідок пізнавальної функції, вона гранично проста і логічна. Це застосування в дійсності тих самих законів, які були виведені теоретичним шляхом, можна сказати, що пізнавальна і практична функція ставляться один до одного як причина і наслідок. Як приклад – «Капітал» Карла Маркса і революція 1917 року в Російській імперії.

Прогностична функція

Можна сказати, що це найближча до математики функція. Її мета – аналіз економічних явищ, складання статистики і разом з отриманими даними вибір і складання найбільш перспективного плану розвитку чого-небудь. Якщо дивитися в загальних рисах, то в принципі своєму можна порахувати її за частину пізнавальної функції.

Виховна функція

Суміжна з соціологією функція, як не дивно, вона одна з найважливіших функцій економіки взагалі. Направлена ​​вона на створення певного ладу суспільства, шляхом плекання в людях певних ідей, поглядів і системи цінностей.

Методологічна функція

Має на меті пояснення сучасних економічних подій за допомогою створення макетів і моделей, відображаючи в собі реальний хід справ. Її теж можна вважати частиною пізнавальної функції, адже вона служить для поглиблення знань про реальну економіку.

Так само можна виділити невеликий список більш матеріальних і відчутні функції економіки:

  • Використання якомога меншої кількості ресурсів з якомога більшою їх виробленням.
  • Для обробки якомога більшої кількості ресурсів використання якомога меншої кількості праці.
  • З використанням якомога меншої кількості ресурсів задовольнити якомога більшу кількість потреб.
  • З розгляданням все нових сфер економіки з’являються нові, необхідні для розгляду функції.