monoДля повного розуміння даної статті, пропонуємо, що б ви ознайомилися із наступними статтями:

Класифікація Субстанцій: Нова версія

Шкала Докінза. Формула Субстанцій

До Некласифікованих моно-концепцій (Н.м) Автор відніс ті світогляди, які не відносять до основних груп релігій, але визнають наявність Бога :

– нью-ейдж;

– деїзм;

– пандеїзм;

– ітсизм;

– натуралістичний пантеїзм;

– раннє сабейство†;

– культ Атона†;

– вікка (монотеїстична);

– саентологія.

Спільні риси

Всі без виключення Н.м., як видно із назви, визнають із субстанцій Бога, але концепції є взаємовиключаючі.

Всі Н.м. визнають єдиного Бога.

Формули та структури

І. Нью-ейдж

Прихильники Нової Ери  характеризують Персональну Субстанцію, як єдиного; не-творець; виключно трансцендетного; обмежено пізнаваного; патерналістського; ідеального –

[1 Nd Іm Li Ра Іd] – БОГ (Нью-ейджовський: «життя»-«свобода»-«любов»).

ІІ. Деїзм

Абсолютні деїсти описують Персональну Субстанцію, як єдиного; творця; виключно трансцендентного; негативно пізнаваного; апатерналістського; ідеального –

[1 De Tr Ne Ap Іd] – БОГ (Абсолютно Деїстичний: Вселенський Розум).

Відносні деїсти характеризують Персонального Бога, як єдиного; творця; виключно трансцендентного; негативно пізнаваного; апатерналістського; ідеального –

[1 De Tr Ne Ap~pa[1] Іd] – БОГ (Відносно Деїстичний: Вселенський Розум).

Деїстичною вважається філософія епікурейців, але ми розглянемо її у наступній статті, так як там визнається множинність богів.

ІІІ. Пандеїзм

Пандеїсти описують Імперсональну Субстанцію, як єдину; творця; виключно іманентну; негативно пізнавану; апатерналістську; ідеальну –

[1 De Іm Ne Ap Іd] – БОГ (Пандеїський).

ІV. Ітсизм

Релігійний лібералізм визнає Вище Щось або Хтось, але заперечує догми традиційних релігій.

Частина визнає, Персональну Субстанцію, що подібна до авраамічного Бога, яка єдина; творець; переважно трансцендентна; негативно пізнавана; апатерналістська; ідеальна –

[1 De Im/Tr? Ne Ap? Id] – БОГ (Ітсиський персоналістський).

Друга частина визнає, Імперсональну Субстанцію, яка єдина; творець; виключно іманентна; обмежено пізнавана; патерналістська; ідеальна –

[1 De? Im Li? Pa? Id] –БОГ (Ітсиський імперсоналістський: Колективна Духовна Сила).

V. Натуралістичний пантеїзм

Матеріалістичні пантеїсти описують Імперсонального Бога, як єдиного; не-творця; виключно іманентного; позитивно пізнаваного; патерналістського; матеріального

[1 Nd Іm Po Ap Ma] – БОГО-ПРИРОДА (Натуралістичний Бог).

Погляди, щодо Субстанції тотожні натуралістичному атеїзму.

VІ. Раннє Сабейство[2]

Ми розглядаємо лише ранній етап розвитку даної релігій, так як в подальшому вона стала політеїстичною. Сабейці описували Персональну Субстанцію, як єдину; творця; переважно трансцендентну; обмежено пізнавану; патерналістську; ідеальну –

[1 De Іmr Li Ра Іd] – БОГ (Сабейський)

VІІ. Культ Атона

Даним терміном Автор описує культ Бога при фараоні Ехнатоні, який пізніше став можливо першим монотеїзмом. Даний культ характеризував[3] Персональну Субстанцію, як єдину; творця; переважно трансцендентну; обмежено пізнавану; патерналістську; ідеальну –

[1? De Im/Tr? Li? Ра Іd] – АТОН-РА-ГОР.

VІІІ. Вікка (монотеїстична(2)

Погляди Патриції Краутер та Скота Каннінгема, описують Персонального Бога, як іпостасний; творець; виключно іманентний; обмежено пізнаваний; патерналістський; ідеальний –

[1і[4] De Im Li Pa Id] – ЄДИНЕ БОЖЕСТВО (Вікканнське: у Краутер – Драйтен, в Каннігема – Единий) .

VIIІ. Саентологія

Друга назва – сайентологія. Послідовники характеризують Персональну Субстанцію, як єдине; творець; виключно іманентне; обмежено пізнаване; патерналістське; ідеальне – [1 De Im? Li Pa Id] – БОГ (Сайентологічний: інші назви Верховна Істота та Творець Всесвіту).

Андрій Дмитрук

[1] У відносному деїзмі Бог, рідше ніж у теїзмі, але втручається у справи творіння.

[2] Деякі ісламські дослідники відносять їх до авррамічних релігій.

[3] Характеристика є умовною, так як до нас дійшли скупі історичні дані.