ReligijneSymbole.svgДля кращого розуміння даної статті, рекомендуємо

ознайомитися із наступними статтями:

Класифікація Субстанцій : нова версія

Шкала Докінза. Формула Субстанцій

Іранські релігії

До іранських релігій (Ір.р.) віднесемо ті які виникли на території Персії (сучасний Іран):

Зороастризм;

– Маздакізм;

Мандеї;

– Язданізм;

Маніхейство.

Бабізм, маніхейство та бахаї також можна розглядати, як Авраамічних релігій .

Всі визнають існування Персональної Субстанції, а мандеї ще додатково – Імперсональної Субстанції.

Формули та структури

I. Зороастризм

Зороастристи характеризують Персональну Субстанцію, як єдиного; творця; переважно трансцендентного; обмежено пізнаваного; патерналістського; ідеального – [

1 De Іmr Li Ра Іd] – АХУРА МАЗДА (інші варіанти Аурамазда та Аугарамазді).

Також можна розглянути Ахрімана – противника Ахура Мазди. Характеристики аналогічні.

II. Маздакізм†

Друга назва – зардуштакан. Маздакісти стверджували про боротьбу злого та доброго начал, які подібні до Ахура Мазди та Ахрімана у зороастризмі. Маздакісти характеризували Персональні Субстанції, як єдині; творці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні –

( [1 De Іmr Li Ра Іd] + [1 De? Іmr Li Ра Іd] ) –

БОГ (Маздакістський) + ЦАР ТЕМРЯВИ.

Можна розглядати, як напрям у гностицизмі.

III. Мандеї

Єдина існуюча секта гностиків, який називають себе «сабба». Визнають Імперсональну Субстанцію (єдина; не-творець; виключно іманентна; обмежено пізнавана; апатерналістська; ідеальна) – Вище Безформенне Начало, та Персональні Субстанції (множинна; творець; переважно трансцендентна; обмежено пізнавана; патерналістська; ідеальна) – Творці –

[P De Im/Tr? Li Pa Id] – ТВОРЦІ

+

( [1 Nd? Im? Li Ap Id] ВИЩЕ БЕЗФОРМЕННЕ НАЧАЛО.

IV. Язданізм

Поєднує три  релігійні течії курдів, які формально відносяться до ісламу.

Найбільш поширена – алевіти, яких часто розглядають, як мусульман. Вони характеризують Персонального Бога, як єдиного; творця; переважно трансцендентного; обмежено пізнаваного; патерналістського; ідеального –

[1 De Іmr Li Ра Іd] – БОГ (Алевітський) .

Езидизм. Єзизиди описують Персональну Субстанцію, як єдину; творець; переважно трансцендентну; обмежено пізнавану; патерналістську; ідеальну –

[1 De Іmr Li Ра Іd] – ЙЄЗДА (інші назви – Єзда або Йездана).

Ахл-е Хакк, інші назви – Ярса?н та Алі-Ілахі. Відносять до гностиків, і признають Персональну Субстанцію, яка єдину; творець; виключно трансцендетну; негативно пізнавану; патерналістську; ідеальну –

[1 De Tr Ne Pa Id] – ЄДИНИЙ (Бог Ахл-е хакський).

V. Маніхейство

Одна із течій гностицизму, так і одна із аврамічних релігій. Маніхейці розглядають дві рівнозначні Персональні Субстанції – Батько Світла та Цар Темряви, які єдині; творці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні –

( [1 De Іmr Li Ра Іd] + [1 De Іmr Li Ра Іd] ) –

БАТЬКО СВІТЛА[1] + ЦАР ТЕМРЯВИ .

Релігії афродіаспори

В даному випадку ми розглядаємо релігії, що виникли у середовищі африканської діаспори (Р.ад.) :

– кандобле;

– умбанда;

– вуду;

– сантерія.

Також сюди можна віднести растафаріанство та «африканський» іслам, але ми їх віднесли до Авраамічних релігій.

Всі визнають лише Персональні субстанції.

Формули та структури

І. Кандобле

Афро-бразильська релігія, яка визнає два типа Персональних Субстанцій: Олодумаре (єдиний; творець; трансцендетний; негативно пізнаваний; апатерналістський; ідеальний) та його еманації – Ориші – (множинні; не-творці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; ідеальні) –

[P Nd Im/Tr Li Pa Id] ОРИША

+

[1 De Tr Ne? Ap id] – ОЛОДУМАРЕ .

ІІ. Умбанда

Прихильники даної релігії притримуються уявлень подібних до попередніх.

ІІІ. Вуду

Вудуїсти також признають два типи Персоналістських Субстанцій. Перший тип – Бондіеу: єдиний; творець; трансцендетний; негативно пізнаваний; апатерналістський; ідеальний. Другий тип – Лоа – множинні; не-творці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; ідеальні –

[P Nd Im/Tr Li Pa Id] ЛОА (Духи)

+

[1 De Tr Ne? Ap id] – БОНДІЕУ (Бог-творець або Добрий Бог).

ІV. Сантерія

Самоназва – лукуми. Сантерія – це поєднання католицизму із міфологією Йоруби, де християнські святі отожнюються із духами. Лукуми описують Персональні Субстанції – Ориші, як множинні; не-творці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні –

[P Nd Im/Tr Li Pa Id] ОРИША (Духи) .

 Андрій Дмитрук


[1]  Інші назви: Батько Величі, Бог Отець та Великий Батько Світів.