Філософські погляди  Аль – КіндіАль-Кінді у своїй релігійній філософії звертається до  філософії античних часів. Так  наприклад, Аль – Кінді  велику  увагу приділяв  філософським працям  Арістотеля, зокрема  його праці «Метафізика». Таким чином  арабський  філософ  стає  продовжувачем, краще сказати  основоположником – перипатетиком на  всьому мусульманському Сході.

Аль – Кінді  також  пише  філософські праці, беручи за основу праці античного філософа Арістотеля.  Він написав низку  філософських праць, до яких належать: «Огляд  творів Арістотеля»,  «Про п’ять  сутностей»,  «Про найближчу причину виникнення та знищення»,  «Про  визначення та опис речей».

Аль – Кінді  називає матерію  первинною  основою  у співвідношенні до форми, яка породжує  типові  розбіжності, що породжує речі, які є її  потенцією (силою). На думку  філософа,  субстрат та  атрибут, а також причини , рід, незмінний позачасовий початок  не можуть бити досягнуті людським розумом, так як і не можуть бути предметом  дослідження,  в тому числі і предметом самої філософії, яка вивчає лише  ті речі,  природу  яких  вона  може пізнавати.

Стрикалюк Богдан – магістр релігієзнавства