Філософія Сюнь Цзи пронизана ідеєю рівності і справедливості. Він вважав, що коли цар дасть волю своїм рабам, то колишні раби віддячать йому відданою працею.

Філософія Сюнь Цзи – це своєрідна філософія політики або філософія справедливого суспільства. Він вважав, що людина народжується вільною тому, що Небеса дають всім рівність, а забирають в людини цю рівність, люди, нібито, вищі за соціальним статусом. Такі люди на думку Сюнь Цзи породжують хаос у суспільстві. Коли в державі немає рабства і всі люди вільні, то така держава могутня і багата.

Звичайно такі думки були революційними для того часу і просто не сприймалися у вищому суспільстві: феодалам було невигідно скасовувати рабство, адже вільним людям потрібно платити гроші, а можна було просто давати раз в день помиї і 100 раз батогом по плечам.

Сюнь Цзи був представником даосизму, але у своїй філософії часто критикував релігію і людей котрі покладаються на віру у Богів. Він писав: «Мене запитують: Коли возносять молитви про дощ і він приходить, що це означає? Відповідаю: нічого не означає. Це означає те ж саме, коли йде дощ, про прихід якого ніхто не просив у молитвах..»

Сюнь Цзи доводить людям, що природа не залежить від їх молитов. Природа існує як вічний кругообіг, який живе у своїй реальності і дає воду, сонце і тепло тоді, коли воно потрібне для існування кругообігу.

Сюнь Цзи писав, що людина схильна бачити надприродні явиı ща тоді, коли її розум у страху. Тоді людині здається, що вона бачить мертвих, богів, міфічних істот. Сюнь Цзи вважав, що це не видіння,а ілюзії людського розуму.

Розум людини – це чиста субстанція, яка творить світ, але коли розум затьмарюється народжуються ілюзії. Сюнь Цзи також велику роль у своїй філософії приділяв люı дині. Він вважав, що людина головний чинник існування світу. Люди створюють світ на свій лад і тому без людини світ не буде існувати. У своєму творі «Фей Цзи» Сюнь Цзи пише про важливість існування людини: «Зі всіх природних тіл і істот лише людина володіє здатністю пізнавати і має відчуття боргу, тому вона найдорожча в Піднебесній».

Важливу роль Сюнь Цзи приділяє філософському поняттю Дао. Він розуміє Дао не як релігійний шлях, а як філоı софське пізнання самого себе. У творі «Фей Цзи» він пише: «Якщо людина дотримується природного Дао і не здійснює помилок, Піднебесна не в змозі накликати на неї біду». У цілому філософія Сюнь Цзи пронизана любов’ю до власного народу, який постійно залежав від жорстокості своїх феодалів. Його філософія – це своєрідна філософія гуманізму і вічного шляху до істини..