Праці Конфуція дуже вплинули на все китайське суспільство. Завдяки своїм трактатам  у Конфуція з’явилося безліч послідовників по всьому Китаю, а на основі праць мудреця сформувалася ціла філософія.

Основа філософії

Наріжним каменем усієї філософії Конфуція вважалося збереження традицій, яке залишалося таким на всьому життєвому шляху філософа. А самому індивіду, згідно трактатів мудреця, належить бути хорошим громадянином для своєї країни, членом для свого суспільства, і, найголовніше, постійно розвиватися. За Конфуцієм, будь-яка людина має займатися вивченням власних можливостей в першу чергу. Так само індивід повинен прикладати зусилля, щоб їх поліпшити.

Ще одним важливим постулатом цього напрямку вважаються вчинки. Дії людини ніколи не повинні розходитися з її поглядами, що довів і сам Конфуцій. Протягом усього життя філософа його дії сходилися з його поглядами на навколишній світ. Хоч сам мудрець про це не говорив, але багато його послідовників взяли в цьому плані приклад зі свого вчителя, і це негласне правило стало однією з основ вчення Конфуція.

Побудова людських відносин

Майже всі трактати філософа зводилися саме до взаємин людей. Тому що саме через стосунки між людьми, на думку автора, будується ідеальна держава.

Конфуцій вважав, що ключем до розуміння держави є ставлення людей один до одного. Так само в працях говориться, що через поліпшення взаємин між людьми можна поліпшити і державу. Однак філософ розумів, що побудувати повністю ідеальне суспільство, в якому не буде конфліктів, не вийде. Тому опора була  зроблена на створення такої суспільної моделі, в якій конфліктувати буде нікому. Кожну людину Конфуцій розглядав як члена великої родини, в якій всі беруть верховенство батька. В якості батька для громадян виступає правитель країни.

Щоб подібне суспільство існувало, повинна бути досягнута головна деталь – довіра між людьми. А шляхом до довіри є поблажливість. Сам Конфуцій писав про це так: «Стоячи високо, будь поблажливий до підлеглих, опинившись внизу, будь поблажливий до тих, хто сміється над собою». За Конфуцієм, людина володіє як особистісними, так і низинними якостями. А поблажливість представляла собою схвалення особистісних якостей індивіда і ігнорування низинних.

Конфуціанські принципи

Вчення базується на 22 принципах. Однак серед них його фундаментальними є лише п’ять з них:

  • Жень (Людинолюбство) – один з основоположних принципів вчення. Саме повага, згідно з вченням Конфуція, допоможе знайти рівновагу з навколишнім світом.
  • І (Справедливість) – у вченні символізує метал і дозволяє людині керуватися загальними інтересами, тим самим витісняючи особисті інтереси разом з егоїзмом.
  • Лі (Вірність звичаям) – символізує вогонь. За Конфуцієм, саме через ритуали особистість може наблизитися до єдності і усвідомити своє місце у суспільстві.
  • Чжі (Мудрість) – символізує воду. Саме мудрість є головною відмінністю людини від тварини. Мудрість покликана позбавити людину від дурості і впертості.
  • Сінь (Благонадійність) – символізує землю. Має на увазі під собою віру і щирість. Благонадійність покликана пробуджувати тільки чисті помисли в голові людини.
Етика конфуціанських принципів

Хоч кожен принцип і символізує щось своє, але всіх їх об’єднує одне – етика. Більшість з принципів ніяк себе не зможуть реалізувати, якщо сама людина не навчена базовим етичним нормам.

Рішення проблеми учитель знайшов в китайській міфології. З давніх часів китайці вважають своїх померлих родичів ідеалом поведінки і вірять, що вони за ними спостерігають і оберігають від напастей. Це і стало надалі однією з основ вчення, яке, потім, перейде в однойменну релігію.

Ольга Степаненко