Таке  явище як свідомість виступає об’єктом вивчення в багатьох науках – психологія, соціологія, логіка тощо. Точно відповісти на питання про походження свідомості поки не вдалося нікому, внаслідок цього народилося філософський напрямок філософія свідомості. Є різні теорії, що пояснюють походження свідомості. К. Маркс, Ф. Енгельс зі своїм історико-матеріалістичним підходом вважали, що свідомість з’явилося в процесі еволюції, завдяки симбіозу живої та неживої природи.

Філософія свідомості

Прихильники іншої теорії, вважали, що свідомість може бути тільки у розумних людей, які обов’язково живуть в соціумі. Хтось вважав, що свідомість – це інформаційна функція. Якщо людину помістити в інформаційний вакуум, то свідомість почне згасати. Поступово суперечки згасли і було виявлено дві діаметрально протилежні точки зору на походження свідомості.

Свідомість не виходить за межі людського мозку і надійно сховано в нейронах.

Свідомість сутність безтілесна і існує поза людиною.

Філософія мови і філософія свідомості тісно пов’язані між собою, тому як суперечки, що було первинно не вщухають досі. На користь первинності мови приводять спеціальні теорії (звуконаслідування, вигукова). Все-таки мислителям вдалося домовитися і позначився висновок, що свідомість є лише розвиненій людині, як форма відображення його психологічної сутності. Свідомість також несе в собі накопичений досвід всієї людської цивілізації і буває особистим і суспільним.

Іван Гудзенко