Капіталізм  –  це такий устрій суспільства ,  де виробничі засоби  виступають  як приватна  власність  капіталістичного класу, що  експлуатує  працю  найманих  робітників  для  того, щоб витягнути прибуток.  Капіталізм  утворюється  тоді, коли  відбувається  суспільний поділ  праці  з розвитком  товарного господарства  у феодальний період.  Тому в процесі  капіталізму виникає, притаманний йому клас,  в руках  якого зосереджується  грошовий капітал  та виробничого  засобу. а з іншої сторони   людська маса,  позбавлена  виробничих  засобів і   змушена  продавати  робочу силу для капіталістів  з метою отримання засобів  існування.

Спостерігається  поетапний  розвиток капіталізму.  Спочатку відбувся перехід від капіталістичного  виробництва до кооперації –  спільна  праця  людей, які займаються  виробничими операціями, що контролюються  передусім капіталістом. Капіталістичне підприємство  сприяло  руйнуванню  ремісництва  та селян внаслідок  земельного обмеження,  прийняття законів про  бідність, спустошливих  податків, економічних мір. Завдяки цьому  процесу  розширився внутрішній ринок.

Кооперація почала змінюватися  на мануфактуру , тобто поділ праці.  Буржуазні революції  характеризувалися  переходом  до машинного  виробництва. Промисловий переворот  привів  до  розподілу  між промисловістю та сільським господарством.  Це призвело до  утворення  промислових центрів.

Зруйнувавши  феодальні та патріархальні  відносини, капіталізм  розвиває виробничі сили,  розриває між людський зв’язок, де основою є  особиста залежність, замінює  її грошовими  відносинами.  Таким чином капіталізм  стає світовою системою,  що втягує  у світовому ринку  народи  більш раннього ступеня розвитку.  Аналіз  суспільного устрою  чітко прописаний  в основному творі  Карла Маркса «Капітал» .  У ньому  автор  розкриває  насамперед  економічний  закон  про динаміку капіталістичного  суспільства,  саме поняття «капіталістична експлуатація» та його основну суть.

Карл Маркс чітко сформулював, що капіталом  називається виробнича   вартість,  яка отримується  в результаті  присвоєння  чужої  праці  через додаткову вартість. Відтак  капіталізмом  створюються  об’єктивні  передумови  для  нового устрою, базисом якого  є суспільна власність та виробничі засоби. До того ж демократичні права народних  мас  обмежуються  капіталістичним устроєм.  Капіталізм відіграє  прогресивну  роль  в історичному  суспільному  розвитку.

Пізніше  капіталізм  переходить у більш жорстку форму експлуатації суспільства – колоніалізм,  викликаний  соціальними протиріччями, витраченням виробничих сил, масовими народними стражданнями.  А це стало наслідком  знищення  племен та народів. Зосереджуючись  у руках капіталістів, наука і техніка  були використані  виключно з метою  руйнування та масового нищення людства.

Капіталістичний  устрій  суспільства  продемонстрований  сьогодні  як  в Росії так і в Україні, оскільки  індустріалізація  країн Західної Європи позначилася  переходом  від капіталістичного устрою   до соціалістичного.

Вадим Підосичний