Саме визначення терміну «епістемологія» з’являється в ХХ столітті. Застосовувався в англо-американській філософії.  До того ж етимологія цього слова грецька  επιστήμη— знання, λοόγοσ— вчення. Епістемологією ми називаємо філософсько-методологічну дисципліну, що акцентує свою увагу на науковому знанні як такому, його будові, структурі, функціонуванні та розвитку. Досить часто епістемологія може виступати в якості синоніму гносеології.

Епістемологія в дослідженні  ставить наступні питання: які необхідні та достатні умови знання?  що є їхнім джерелом?  яка структура і межі знання?  І як обґрунтоване  переконання  в якості дослідження нею ставляться такі питання: як слід розуміти обґрунтованість?  як обґрунтовані  переконання можуть бути обґрунтованими?  чи це обґрунтування є внутрішнім  або зовнішнім у відношенні до людського розуму?  У широкому смислі,  дана дисципліна  поєднана з важливими питаннями створення та поширення знань в конкретній площині дослідження. Тому епістемологія  використовується як невід’ємний елемент в сучасній науці.

Епістемологія просто необхідна  в науковому знанні, без неї наука не є наукою. Досить цікаву структуру було зроблено по відношенню до меж знань та  обґрунтування. Що таке зрештою знання?  Знання – це обґрунтоване істинне переконання. Відповідно, знання бажає істинності, а ще крім цього й переконання і останнього – обґрунтування. Усі вони окремо необхідні, а їхня сукупність – достатні  умови володіння знанням.

Завдання обґрунтування – гарантія  переконання, яке має велику об’єктивну імовірність бути істинним, якщо ж воно істинне, справа полягає в силі випадковості (евіденціалізм). За іншою концепцією,  таке може бути можливим  тільки тоді, якщо переконання виникає внаслідок надійних когнітивних процесів або здібностей .

Якщо ж ми говоримо про природу обґрунтування,  то повинні мати на думці розділення двох питань:

  • з яким значенням вживається слово «обґрунтування»?
  • що робить переконання обґрунтованим?

Тому завжди потрібно пам’ятати цю відмінність, оскільки  розбіжності щодо другого питання виявлятимуться суперечкою в словах, якщо сторонами розуміються  різні поняття обґрунтування.  А від так потрібен розгляд того, що ми маємо на увазі під «обґрунтуванням»,  лише після цього звернутися до питань, які не торкаються визначень цих понять.

Пегас

Поделитесь эмоциями

Супер статья
0
Я доволен
0
Любовь
0
Так себе
0
Глупо
0

Интересно почитать:

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.