Для повного розуміння даної статті, пропонується ознайомитися із наступними статтями:

Класифікація Субстанцій: Нова версія

Шкала Докінза. Формула Субстанцій

Ідея та Реальність

Персоносубтизм та його види

Як бачимо із таблиці 3.1., безумовною умовою персонального субстанціоналізму є визнання хоча б однієї Реальної персоналістської Субстанції. Персоносубстизм – це віра в існування Персональної Субстанції.

Таблиця 3.1. Співвідношення КПС та РПС (у свідомості)

№ співідношення

Концепція ПС

Реальний ПС

1

+

+

2

+

3

+

4

За наявності імперсональної субстанції, персоносубстизм є абсолютний та гібридний. Моністичний персоносубстизм визнає лише наявність персональних субстанцій, без ніяких Імперсональних Субстанцій. Приклад, панентеїзм та пантеїзм (за виключенням натуралізму). Дуалістичний персоносубстизм визнає, окрім Персоналістської Субстанції, ще і Імперсональна Субстанція. Приклад, авраамічні релігії (за виключенням суфізму), санхья і т.д.

За усвідомленням Ідеї Персональної Субстанції, персоносубстизм є свідомий (позитивний) та несвідомий (негативний).

Свідомий персоносубстизм, окрім Реальної Персональної Субстанції, признає наявність помилкових трактувань природи Персоналістської Субстанції – Ідеї ПС. Переважна частина персоносубстистів є позитивними, так як ознайомлені із іншими концепціями.

Несвідомий персоносубстизм визнає лише існування Реальної Персональної Субстанції. Причинна у незнанні (при ізоляції від світу) або нерозумінні різниці між Ідеєю та Реальністю (інтелектуальна незрілість). Прихильників нью-ейджу та інших релігійних синкретистів можна віднести до цієї групи.

Шкала Докінза, характеризує персоносубстистів 1 балом (окрім пандеїстів та матеріалістичних пантеїстів). Але також було правильно віднести до персоносубстистів, тих кого можна охарактеризувати 2 балами по шкалі Докінза.

Аперсоносубстизм та його види

Як бачимо із таблиці 3.1. безумовною ознакою аперсонального субстанціоналізму є невизнання факту існування Реальної Персональної Субстанції. Аперсоносубстизм – відсутність віри в Персоналістську Субстанцію.

Несвідома і свідома форми аперсоносубстизму можна охарактеризувати аналогічно до персоносубстизму.

Аперсоносубстизм є антонімом до персоносубстизму, але не означає тільки заперечення існування Реальної Персональної Субстанції. Тому за даним критерієм – відношення до заперечення існування – можна виділити дві форми: категоричну та некатегоричну.

Категоричний аперсоносубстизм стоїть на позиції заперечення заяв персоносубстизму про існування Реальної Персональної Субстанції. В дану групу належать всі, кого можна охарактеризувати 7 балами по ШД. Також можна сюди віднести і 6 балів по шкалі Докінза. Категоричними аперсоносубстистами є всі атеїсти та прихильники містичних/релігійних вчень, що визнають існування лише Імперсональних Субстанції. Також сюди можна віднести ігтеїстів та теононкогнітивістів атеїстичного напрямку.

Некатегоричний аперсоносубстизм не запречує існування Реальної Персональної Субстанції. Він в більшості випадків приймає існування Ідеї Персональної Субстанції, а існування Реальної Персональної Субстанції ставить під сумнів. По шкалі Докінза це безперечно 4 бал, але також сюди можна віднести і бали 3 і 5. Відносними аперсоносубстистами є агнотеїсти (агностики) та послідовні прихильники ігтеїзму та теононкогнвтивізму.

graf

Також аперсоносубстизм по відношенню до визнання реальності Субстанції поділяється на імперсональний субстанціоналізм та асубстанціоналізм.

Субстанціоналізм та асубстанціоналізм

Субстизм (скорочення від «субстанціоналізму») визнає існування хоч якої-небудь субстанції. Якщо це Імперсональна Субстанція, то світогляд несе назву імперсоносубстизм.

Асубстизм (скорочення від «асубстанціоналізму») вважає за непотрібне вживати поняття «субстанція». За наявністю в даних світоглядах «кандидата» на  субстанцію, можна поділити на абсолютний та відносний.

Відносний асубстанціоналізм хоча не визнає існування будь-яких субстанції, але використовують поняття, які мають метафізичний зміст. Приклад, буддисти школи Йочагари зі «Єдиною Свідомістю» та частина позитивістів, що використовують поняття «Еволюція». Також до цієї групи можна віднести некатегоричних агностиків-скептиків, які вважають, що неможливо дізнатися чи існує будь-яка субстанція чи ні на даному етапові розвитку людства, але можливо буде в майбутньому.

Абсолютний асубстанціоналізм стверджує про те, що теорія про субстанцію є помилковою. Прикладом в даному випадку слугує частина позитивістів, які не визнають існування «Еволюції» та шуньявада (школа будизму).

Співідношення аперсоносубстизму, імперсоносубстизму, персоносубстизму, субстанціоналізму та асубстанціоналізму показано на схемі

Графіка 6-1

Андрій Дмитрук