Девід Юм народився 7 травня  1711 року  у  м. Едінбург в Шотландії  у родині юриста, який  був  власником невеличкого  повіту.  Він  здобув чудову освіту у  своєму рідному місті. Приймав  участь  у дипломатичних місіях  в  Англії та Європі.

З 1739 р. – займається  філософською діяльністю. Пише  та опубліковує перші  дві частини «Трактату  про людську природу». Вже через рік виходить друга частина його трактату. Перша частина трактату була присвячена людському пізнанню.  Потім він доопрацював свої ідеї  і випустив  іншу працю  під назвою «Нариси про людське пізнання». Написав низку багатьох праць,  зокрема найбільшу: «Історія Англії  у восьми  томах».

Філософські ідеї  Д. Юма носили  характер радикального скептицизму, але  деякі  дослідники вважають , що важливу роль  у філософії  Юма  відіграли ідеї натуралізму.  Великий  вплив на формування філософії цього  мислителя  зробили  ідеї  емпіриків: Д. Локка, Дж. Берклі, П. Бейля, сера Ісаака Ньютона, Кларка, Хатчесона  та Батлера.

стверджував,  що наше  пізнання  розпочинається   з досвіду  та  закінчується  досвідом без  вродженого  знання (він  називав його «апріорним»). Ми  не знаємо   причину нашого досвіду. Так як досвід завжди є обмежений минулим,  ми  не можемо  осягнути майбутнього. За  такі  судження Юм вважався  великим  скептиком у можливості   пізнання світу  через досвід.

Основні  філософські ідеї  Юма мають  матеріалістичний  характер. Юм  вважає, що  людський досвід складається  зі сприйняття,  а сприйняття у свою чергу  діляться на враження (відчуття та емоції) та ідеї  (згадування та  уяви). Після сприйняття той, хто пізнає   починає опрацьовувати  цю уяву.

Розлад  по  подібності  та  розбіжності  далеко один від одного ,або поруч (називає це «простором»). Що ж тоді є  джерелом  відчуття сприйняття? Юм  тоді виводить  три гіпотези:

1)    Існують образи об’єктивних предметів (теорія відображення, матеріалізм).

2)    Світ – це комплекс  відчуттів  сприйняття (такий собі суб’єктивний ідеалізм).

3)    Відчуття сприйняття  викликається у нашому розумі Богом, вищим духом (об’єктивний ідеалізм).

Юма вважають  одним  із  відомих шотландських філософів, який  став  представником  двох філософських напрямів – емпіризму та  агностицизму. Він є одним із  діячів  шотландського Просвітництва.  Одні намагалися  підтримати його філософські  ідеї, а інші  поправити  деякі помилки.

25 серпня  1776 року   Девід Юм  помер.  Але  його праці  знайшли відгук  серед  шанувальників  творчості  філософа,  деякі намагалися критикувати  Юма  за  відкинення  ним свободи волі.

Стрикалюк Богдан, магістр релігієзнавства.