Богачевська Ірина Вікторівнадоктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету

Дата народження:   04.08.1964 р.

Освіта: 1981 – 1986 рр. Гродненський державний університет імені Янки Купали (м.Гродно, БРСР) Диплом з відзнакою.

Факультет: філологічний

Кваліфікація: філолог, викладач.

Спеціальність: російська мова і література.

1995-1998 рр. – очна аспірантура з департаменту філософських і соціальних дисциплін Севастопольського державного технічного університету.

2003-2006 рр. – очна докторантура філософського факультету Київського Національного  університету імені Т.Шевченка.

Наукові ступені і звання:

1999 р. – кандидат філософських наук (спеціальність 09.00.11. – релігієзнавство). Дисертація на тему: «Філософський аналіз мови релігії в контексті вчення О.О.Потебні» захищена в Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ.

2006 р. – атестат доцента по кафедрі суспільних наук.

2007 р. – доктор філософських наук (спеціальність 09.00.11. – релігієзнавство).

Дисертація на тему: «Християнська наративна традиція: філософсько- релігієзнавчий аналіз» захищена в Київському Національному університеті імені Т.Г.Шевченка.

 2013 р. – атестат професора кафедри культурології.

Наукові публікації: 2 одноосібні монографії, 1 у співавторстві, розділ колективної монографії, розділ підручника з грифом МОНУ, понад 90 наукових статей в українських та закордонних виданнях ( США, Польща, Литва, Росія).

 Досвід роботи:

 З 09.2015 по сьогодні – завідувач кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету.

 з 09.2011 по  09.2015професор кафедри культурології Інституту філософії освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Досягнення: координація проекту щодо впровадження у загальноосвітніх школах викладання курсу «Порівняльна історія світових релігій», організація щорічного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації», розробка низки авторських спецкурсів з культурологічних та релігієзнавчих дисциплін для бакалаврів та магістрів,член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, член спеціалізованої вченої ради К 14.053.02 у Житомирському державному університеті імені І.Франка.

з 09.2008 по 09.2011 – завідувач кафедри суспільних наук Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) м. Київ.

Досягнення: організація роботи загальноуніверситетської кафедри (38  викладачів), повне оновлення навчально-методичного забезпечення курсів гуманітарних та філософсько-соціальних дисциплін у відповідності до кредитно-модульної системи для акредитації юридичного факультету Університету, керівництво кафедральною НДР: «Формування особистості в умовах транзитного суспільства» (держреєстраційний № 0110U005111).

з 04.2008 по 10.2010 – Проректор з науково-методичної роботи та міжнародних програм Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) м. Київ.

Досягнення: організація наукової роботи державного університету IV рівня акредитації і його структурних підрозділів: Харківського інституту фінансів, Одеського інституту фінансів та Донецької філії

УДУФМТ, проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, організація випуску фахового (список ВАК) наукового журналу: «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право», координація роботи аспірантури, видавничого відділу, інформаційно-бібліотечного центру (створення електронної бібліотеки), розробка  концепції ІТ-зації університету.

Укладання договорів про співробітництво з низкою вищих навчальних закладів Франції, Польщі, Південної Кореї, Росії, Білорусі, проведення спільних комунікативних заходів, організація академічних обмінів. Організаційний супровід комерційних науково-дослідних тем, пошук спонсорів і грантів наукових проектів національного та міжнародного рівнів.

з 01.2008 по 04.2008 на постійній основі, з 11.2010 по 04.214 за сумісництвом – Головний консультант та головний науковий співробітник відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України НАНУ м. Київ.

Досягнення: написання аналітичних записок Секретаріату Президента України з питань міжнародного досвіду щодо Болонського процесу та університетської освіти в Європі, особиста участь у розробці проекту. Концепції гуманітарної політики України, підготовка аспірантів . Інституту до складання кандидатських іспитів з філософії та політології. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.718.03 у Національному інституті стратегічних досліджень.

з 09.2006 по 01.2008 –   Професор кафедри суспільних наук Української академії зовнішньої торгівлі, з 09.2007 реорганізованої в Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі м. Київ (до цього більш, ніж 8 років – доцент і професор кафедри за сумісництвом).

Досягнення: за результатам незалежних опитувань студентів – кращий викладач Академії і Університету за 10 років у 3-х номінаціях: науковий рівень викладання, цікавість занять, ставлення до студентів.

з 10.1999 – Науковий співробітник, з 06.2002 по 08.2003 – старший науковий співробітник відділу філософії релігії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди Національної Академії Наук України м. Київ.

Досягнення: виконувала обов’язки вченого секретаря Відділення релігієзнавства, член Української асоціації релігієзнавців, член Українського Біблійного товариства, член Американської асоціації дослідників релігії SSSR(Society for Scientific Study of Religion). Взяла участь у підготовці більш, ніж 10 грантових пропозицій наукових програм, організатор Літніх шкіл молодих науковців, міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій.

з 12.1998 по 06.1999  –  Викладач, доцент Севастопольського інституту ядерної енергії і промисловості м. Севастополь.

з 02.1987 по 10.1995  –  Вихователь, викладач СПТУ №13 м. Севастополь.

з 08.1986 по 01.1987  –  Викладач Лідського педагогічного училища (м. Ліда, БРСР) за розподілом.

 Додаткова інформація:

  • заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.126.01 в Національному науково-дослідному інституті українознавства МОНУ України (2009-2012), голова експертної ради спеціалізованої вченої ради К 14.053.02 в Житомирському державному університеті імені І. Франка;
  • член Української асоціації релігієзнавців;
  • володіє іноземними мовами: російською, білоруською – вільно, англійською і польською – читає і розмовляє, латинською – читає і перекладає зі словником;
  • підготувала як науковий керівник 4-х кандидатів філософських наук; на даний час здійснює наукове керівництво 5-ма аспірантами.