antisfenesАнтисфен – давньогрецький філософ. Засновник школи кініків.

Антисфен народився в Афінах приблизно у 444-443 роках до н. е .

Антисфен походив із знатної аристократичної родини афінян. Спочатку він зацікавився софістичною філософією та був учнем відомого на той час софіста Горгія. Після знайомства з Сократом, Антисфен покинув софістику та вирішив проповідувати філософські ідеї Сократа.

Після смерті Сократа він заснував свою власну філософську школу, яка отримала назву «Кіносарг», після  започаткування цієї назви школи послідовників Антисфена почали називати  кініками. Сучасні науковці вважають, що саме Антисфен був основним теоретиком кінізму. Хоча самі принципи кіністичної філософії заснував Сократ. Незважаючи на значну кількість компілятивних ідей Сократа,  у Антисфена були власні філософські погляди, які відрізнялися від поглядів Сократа.

Антисфен вважав, що людині потрібно уподібнитися до собаки, жити так, як вона сама хоче. Тобто Антисфен був противником цінностей, які панували в тому суспільстві. Він вважав, що людина не повинна думати про завтрашній день, а жити сьогоднішнім. Антисфен навчав , що людина не повинна жити заради зовнішніх благ, адже це лише притуплює людський розум.

На думку Антисфена людина повинна шукати внутрішні блага, а не зовнішні. Адже для нього та його послідовників головними внутрішніми благами є доброчесність та милосердя.

Антисфен повністю відкидав грецьку релігію та державу. Він вважав, що грецька релігія, це лише скуті уявлення про Богів, а держава – це навіювання  поділу людей на різні нації. Антисфен перший водить поняття космополітизм, тобто громадянин усього світу. Він навчав своїх послідовників повністю відкидати державні та соціальні інститути, пропонуючи жити людям по принципу тварин. Також вагому частику у своїх поглядах філософ уділяв аскетизму. Філософ вважав, що аскетизм – це є частина доброчесності, тому людина повинна бути смиренною, жити бідно і не думати про матеріальні блага. Антисфен також повністю відкидав елліністичний погляд на пізнання світу, він був противником пізнання через розум та істину. На його думку людина може пізнати світ через добрі справи, які вона робить повсякденно.

Також до нас дійшло два його твори це: «Аякс» та «Одісей». Ці твори часто нагадують вульгарні вислови Антисфена , щодо людини та зовнішнього світу.

Помер Антисфен приблизно у 362-361 роках до н. е у місті Афіни .

Ігор Дмитрук