AlavituАлавіти – арабський етнічний народ, який сформувався після смерті Алі, дядька  пророка Мухаммеда. Головне не путати Алавітів, з Алевітами, адже це зовсім різні релігійні течії та етноси. Сьогодні Алавіти позиціонують себе, як окрему релігійну течію та націю. Сучасні науковці вважають, що Алавіти є однією із багатьох шиїтських течій, які виокремилися, як окрема етнічна група, через релігійні положення, які відкидали головні принципи шиїзму. Саме, через відмінність релігійного вчення від шиїзму дозволило алавітам, виокремитися в окрему націю та релігійну групу. Існують також припущення, що Алавіти існували як окремий етнос за довго до прийняття ними ісламу, хоча самі алавіти повністю таку теорію відкидають. Вважаючи, що їхня назва походить від імя Алі, дядька пророка Мухаммеда. Саме на Алі та його постаті побудована вся релігія та принципи сучасних алавітів.

Сьогодні алавітьська течія прагне приєднатися до класичних шиїтів, але в очах шиїтів, алавіти є екстремістами, які повністю відкидають істинне вчення пророка Мухамеда. Алавітів, також називають гностичними мусульманами, через їхню надмірну любов до містицизму. Алавіти вважають, що Алі Ібн Абу Талеб, тобто дядько пророка Мухамеда, був буквальним втіленням живого Бога на Землі, а пророк Мухамед був частиною його сутності та віддзеркаленням його божественної слави. За такі погляди шиїти та суніти називають алавітів сектантами і не вірними, адже вони роблять із Алі Бога і відкидають Коран, як єдину сакральну книгу.

Натомість алавіти вважають, що Коран це лише частина істинного одкровення, яке людство отримало від Бога. Коран доповнює книга Китаб аль-Маджму, яка є істинними словами Бога. Алавіти вважають, оскільки Алі є втіленням Бога, то Китаб аль-Маджму є найсвятішою книгою, оскільки авторство цієї книги алавіти приписують Алі. На сьогодні не має жодного перекладу з арабської Китаб аль-Маджму, адже алавіти вважають, що з перекладами втрачається суть одкровення Бога Алі. Відомо, що Китаб аль-Маджму складається із 16 сур в яких ідеться про створення світу, та божесвеність Алі. Алевіти вважають, що Коран та Китаб аль-Маджму потрібно тлумачити алегорично, лише тоді людина повністю осягне ці священні тексти, які дані Богом Алі.

Алавіти також вірять, що людина не може осягнути та пізнати Бога, але якщо Господь захоче відкрити людині свою сутність тоді приходять пророки, які приносять нові божественні одкровення. Серед таких пророків був Адам, Мойсей, Авраам, Яків, Соломон, Іса, Мухаммед. Алавіти вірять, що всі ці пророки є частиною втілення Алі. Адже Алі давав пророкам одкровення , за якими люди повинні були жити. Алавіти вважають, що всі пророки які були та будуть є обраними Богом Алі.

Відомо, що алавіти повністю відкидають шаріатські масхаби, а також відкидають Хадіси, у яких негативно відгукується пророк Мухаммед про свого дядька Алі.

У алавізмі також чітко розроблене вчення про створення світу. Алавіти вірять, що людину створив єдиний Бог Алі. Самого початку Бог Алі створив безтілесний світ де людина жила у духовному вимірі, в якому не було поділу на статті, пізніше Алі створив тілесний світ, де людина отримала матеріальність та стать. Після чого виник гріх. З гріхів Алі створив шайтанів та демонів, щоб ті могли випробовувати та спокушати людей. Також Алавіти вірять, що Бог Алі створив жінку із шайтана. Тому в Алаізмі жінка є породженням Сатани. Деякі науковці припускають, що алавіткам не дозволяється молитися та відвідувати алавітські храми.

У Алавізмі існує вчення про реінкарнацію. Алавіти вірять, що після смерті душа людини покидає тіло та розпочинає переселення у тварину чи рослину, але якщо людина була злою то вона може пересилитися в свиню чи каліку. Переселення душі відбуваються сім раз. Після сімох перевтілень людина може потрапити в небесну сферу, яка є своєрідним аналогом раю, або в демонську сферу, де людина перебуватиме у вічних муках. Також алавіти вірять, що жінка немає душі і, тому, її мета на землі полягає у продовженні роду свого чоловіка та його випробовувані.

Читайте також: Алевізм

Сьогодні послідовників алавізму нараховується приблизно 3 мільйони осіб. Алавіти переважно проживають в Сирії, Туреччинні, Ірані, Єгипті, Лівані. Єдиного релігійного алавіцього центру не існує. У самому алавізмі присутня велика кількість дрібних релігійних утворень, які по різному інтерпретують алівіцьке вчення.

Ігор Дмитрук