Джон  Нокс  – відомий  реформатор Шотландії  та основоположник  пресвітеріанської церкви як базису кальвіністської. Точної  дати народження  визначити неможливо. Існують припущення щодо  дат, наприклад 1505, 1513  рік.  Народився та виховувався  в  багатій християнській  сім’ї.  Навчався в Глазгівському   університеті,  після  закінчення   якого  в 1530 – х роках   в  місті  Сент-Андрус  прийняв сан  священика. Середина 1540 – х року –  займається проповідницькою діяльністю.

Джон Нокс – життя та діяльність.

У 1540 – роках –  перебував  в еміграції  у місті Женева, де й зустрівся із Жаном Кальвіном.

У ньому  формується   протестантський світогляд.  У 1559 році  в Шотландії  пропагує  кальвінізм. У 1560 році   шотландський  парламент приймає акт визнання  кальвінізму  як державної релігії.  У 1561 році  –  Нокс  не сприймає  державної  політики  Марії  Стюарт  і стає  противником її правління і католицизму, який  вона сповідувала.  Ноксу приписується  авторство  праці  «Історія  реформації в Шотландії» (вважається єдиним джерелом,  яке детально описує шотландську революцію).

Джоном Ноксом  налагоджувалися  зв’язки   з реформаторами  Європи,  виконувалися  функції   священика  для  англійських  протестантських громад  – емігрантів  у місті  Франкфурт – на – Майні  та Женева.  Тут відбулося  об’єднання  антикатолицької конгрегації . У 1559 році –  Нокс  повертається  на батьківщину.  У 1566 році –  формується шотландське пресвітеріанство,  завдяки Джону Ноксу  римо-католицька  церква  позбувається  своїх повноважень, натомість  утверджується   Шотландське сповідання,  шотландським парламентом  приймається  схвальне рішення  щодо  книги Нокса  і утворення  єдиної  пресвітеріанської  церкви.  Нокс  виступає  проти  жіночого правління,  пише  трактат  про наперед визначення.

Розпочав боротьбу  з  шотландською королевою  Марією Стюарт  з династії Тюдорів і отримав  тріумфальну  перемогу над католицизмом. У 1567  році  Марія Стюарт  зрікається королівського   престолу.

Джон  Нокс  помер  восени  1572  року  і похований  в місті Едінбург.

Чумаченко  Сидор