Джайнізм

Анекантавада

Дослівно це поняття перекладається з санскриту – вчення про не виключність. Є одним із принципів ...